Vrijdag de dertiende: ook ongeluksdag voor ongevallen op het werk?

Langdurig letsel en verzuim als gevolg van arbeidsongevallen? Het komt helaas vaker voor dan je denkt. Bewegende objecten, werken met machines en werken op hoogte vormen het grootste gevaar voor werknemers op de werkvloer. Maar ook het uitglijden en vallen over een gladde vloer, of over een verdwaald papiertje komt voor op de werkvloer. En dit soort ongelukken gebeuren niet alleen op vrijdag de dertiende. 

Tijdens de coronapandemie werkte we zoveel mogelijk thuis, maar nu is het moment weer daar. We zullen weer vaker op de zaak zijn! En dus zullen de werknemers daar te maken hebben met de gebruikelijke risico’s op de werkvloer. Die risico’s zijn niet overal even groot. Op kantoor of in de winkel is het veiliger werken dan in de bouw of de maakindustrie. De Inspectie SZW publiceert regelmatig een dummy monitor arbeidsongevallen, met daarin de meest voorkomende oorzaken van arbeidsongevallen. Veelal hebben die te maken met werken met machines of werken op hoogte.

De top 5 arbeidsongevallen wordt door de volgende ongevalstypen ingevuld:

  1. Contact met een bewegend voorwerp.
  2. Uitglijden, struikelen of val.
  3. Contact met een bewegend deel van een machine.
  4. Vallen van hoogte.
  5. Aanrijding.

Niet elk arbeidsongeval heeft gelukkig even ernstige gevolgen. Soms valt het te verhelpen met een pleister, soms loopt het uit op langdurige arbeidsongeschiktheid. Hier vind je de 5 letsels die het vaakst voorkomen na een arbeidsongeval.

  1. Ontwrichting, verstuiking of verrekking.
  2. Geestelijk letsel.
  3. Combinatie van lichamelijk en geestelijk letsel.
  4. Wonden en oppervlakkige letsels.
  5. Botbreuken.

Arbeidsongevallen en arbeidsongeschiktheid willen we zoveel mogelijk voorkomen. Dus werken we veilig en gezond. En dus is er ook toezicht op de arbeidsomstandigheden. Dit gebeurt door de Inspectie SZW. Die analyseert ook regelmatig de arbeidsongevallen.

Uit de meest recente monitor arbeidsongevallen blijkt dat bedrijfsongevallen vooral plaatsvinden in de sectoren afvalbeheer, bouw en industrie. Ook blijkt – uit een eerdere analyse – dat niet vrijdag de dertiende ongeluk brengt, maar het najaar. In de maanden oktober en november gebeuren namelijk de ernstigste arbeidsongevallen.

Dat vrijdag de dertiende geen ongeluksdag is, blijkt ook uit een onderzoekje door het Centrum van Verzekeringsstatistiek: op vrijdag de dertiende zijn er minder ongelukken in het verkeer dan op andere vrijdagen. Ook zijn er minder ongelukken met brand en diefstal. Mogelijk zijn mensen toch extra voorzichtig op deze ‘ongeluksdag’. 

Werkgevers zijn verplicht om arbeidsongevallen direct te melden bij de Inspectie SZW wanneer sprake is van een dodelijke afloop, ziekenhuis opname (niet poliklinisch) of wanneer blijvend letsel wordt verwacht.

In 2020 ontving de inspectie 3.655 meldingen van arbeidsongevallen. Gelukkig is er een sterke daling te zien in het aantal meldingen voor ongevallen in vergelijking met 2019. Toen waren er bijna 4.500 meldingen. Deze sterke daling wordt waarschijnlijk grotendeels veroorzaakt door de corona pandemie. In deze periode waren regelmatig bedrijven gesloten en hebben veel mensen natuurlijk thuis moeten werken, waardoor de activiteiten in de sectoren waar nog wel op locatie werd gewerkt, minder groot was.

De Inspectie SZW constateert ook dat de meeste slachtoffers van een arbeidsongeval werken bij kleine bedrijven. Met name bij bedrijven tot 10 werknemers. En dat jongeren (15 tot 24 jaar) relatief vaak slachtoffer zijn van een bedrijfsongeluk, evenals werknemers van 55 jaar en ouder. Ongevallen onder jongeren vinden het vaakst plaats in de sectoren industrie, bouw en handel. Zij lopen daarbij vaak botbreuken of wonden op.

Nu we meer naar de zaak gaan blijft de zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden een belangrijk aandachtspunt voor bedrijven. Zij moeten de gezondheids- en veiligheidsrisico’s inventariseren en maatregelen treffen om te voorkomen dat mensen letsel oplopen. 

Voor bedrijven kan het verstandig zijn om – naast een verzuimverzekering en een WIA-verzekering – ook een collectieve ongevallenverzekering af te sluiten.  Dit is zelfs in sommige gevallen verplicht. Het getuigt in elk geval van goed werkgeverschap. Met zo’n verzekering krijg je een vast bedrag als een werknemer door een ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt.
En jijzelf? Ook jij kunt als ondernemer uitgeschakeld worden door een arbeidsongeval. Of door een ongeval buiten het werk. Ook jij kunt arbeidsongeschikt worden. Ook op dagen dat het geen vrijdag de dertiende is. Voor ondernemers biedt een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) uitkomst. Het hele jaar door.
Arbeidsongevallen vormen een belangrijk risico voor bedrijven en hun werknemers. Maar als ondernemer loop je meer risico’s. Wil je daar meer over weten? Lees dan ook onze blogs Krijg je risico’s in beeld en Ondernemersrisico’s: wel of niet verzekeren? Welke risico’s je kunt voorkomen, beperken of verzekeren bespreek je het beste met je onafhankelijke verzekeringsadviseur.