Vrijdag de dertiende: ook ongeluksdag voor ongevallen op het werk?

09-11-2020
Leestijd: 3:00 min

Bewegende objecten en bewegende machinedelen vormen het grootste gevaar voor werknemers op de werkvloer. Contact met bewegende voorwerpen is de meest voorkomende oorzaak van een arbeidsongeval. Vaak met langdurig letsel en verzuim als gevolg. Ook zijn er veel arbeidsongevallen als gevolg van uitglijden, struikelen of vallen. En die ongelukken gebeuren niet alleen op vrijdag de dertiende.

Tijdens de coronapandemie werken we zoveel mogelijk thuis. Maar in veel sectoren is dat niet mogelijk. Daar draait de productie gewoon door. En dus lopen werknemers daar de gebruikelijke risico’s op de werkvloer. Die risico’s zijn niet overal even groot. Op kantoor of in de winkel is het veiliger werken dan in de bouw of de maakindustrie. De Inspectie SZW publiceert regelmatig een monitor met de meest voorkomende oorzaken van arbeidsongevallen. De top 5 arbeidsongevallen wordt door de volgende ongevalstypen ingevuld:

  1. Contact met een bewegend voorwerp.
  2. Uitglijden, struikelen of val.
  3. Contact met een bewegend deel van een machine.
  4. Vallen van hoogte.
  5. Aanrijding.

Niet elk arbeidsongeval heeft even ernstige gevolgen. Soms valt het te verhelpen met een pleistertje, soms loopt het uit op langdurige arbeidsongeschiktheid. Hier vind je de 5 letsels die het vaakst voorkomen na een arbeidsongeval.

  1. Ontwrichting, verstuiking of verrekking.
  2. Geestelijk letsel.
  3. Combinatie van lichamelijk en geestelijk letsel.
  4. Wonden en oppervlakkige letsels.
  5. Botbreuken.
Arbeidsongevallen en arbeidsongeschiktheid willen we zoveel mogelijk voorkomen. Dus werken we veilig en gezond. En dus is er ook toezicht op de arbeidsomstandigheden. Dit gebeurt door de Inspectie SZW. Die analyseert ook regelmatig de arbeidsongevallen. Uit de meest recente monitor arbeidsongevallen blijkt dat bedrijfsongevallen vooral plaatsvinden in de industrie, de bouw en de transportsector. Ook blijkt – uit een eerdere analyse – dat niet vrijdag de dertiende ongeluk brengt, maar het najaar. Want de ernstigste arbeidsongevallen gebeuren in de maanden oktober en november. Dat vrijdag de dertiende geen ongeluksdag is, blijkt ook uit een onderzoekje door het Centrum van Verzekeringsstatistiek: op vrijdag de dertiende zijn er minder ongelukken in het verkeer dan op andere vrijdagen. Ook zijn er minder ongelukken met brand en diefstal. Mogelijk dat mensen extra voorzichtig zijn op vrijdag de dertiende… 
Verontrustend is het dat het aantal slachtoffers van een arbeidsongeval toeneemt. Zo steeg het aantal gemelde arbeidsongevallen in 2019 naar bijna 4.500. Dat zijn 17 arbeidsongevallen per werkdag. De Inspectie SZW constateert ook dat de meeste slachtoffers van een arbeidsongeval werken bij kleine bedrijven. En dat jongeren (15 tot 24 jaar) relatief vaak slachtoffer zijn van een bedrijfsongeluk, evenals werknemers van 55 jaar en ouder. De toename van arbeidsongevallen kan te maken hebben met slechtere werkomstandigheden. Maar we moeten ook bedenken dat er veel meer mensen aan het werk zijn dan ooit tevoren. Zo is het aantal werkenden de laatste 10 jaar met een half miljoen gestegen. En dat zie je terug in het aantal arbeidsongevallen. Ondanks de statistieken, blijft de zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden een belangrijk aandachtspunt voor bedrijven. Zij moeten de gezondheids- en veiligheidsrisico’s inventariseren en maatregelen treffen om te voorkomen dat mensen letsel oplopen. 
Voor bedrijven kan het verstandig zijn om – naast een verzuimverzekering en een WIA-verzekering – ook een collectieve ongevallenverzekering af te sluiten. Soms is dat zelfs verplicht. Het getuigt in elk geval van goed werkgeverschap. Met zo’n verzekering krijg je een vast bedrag als een werknemer door een ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt.
En jijzelf? Ook jij kunt uitgeschakeld worden door een arbeidsongeval. Of door een ongeval buiten het werk. Ook jij kunt arbeidsongeschikt worden. Ook op dagen dat het geen vrijdag de dertiende is. Voor ondernemers biedt een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) uitkomst. Het hele jaar door.
Arbeidsongevallen vormen een belangrijk risico voor bedrijven en hun werknemers. Maar als ondernemer loop je meer risico’s. Wil je daar meer over weten? Lees dan ook onze blogs Krijg je risico’s in beeld, Ondernemersrisico’s: wel of niet verzekeren? en Ongevallen op de bouwplaats. Welke risico’s je kunt voorkomen, beperken of verzekeren bespreek je het beste met je onafhankelijke verzekeringsadviseur.