Wat is het urencriterium voor ondernemers?

Als zzp’er, freelancer of ondernemer geniet je allerlei voordelen. Zo heb je onder voorwaarden enkele fiscale aftrekposten. Denk maar eens aan de zelfstandigenaftrek. Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet je wel écht ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Voor de voorwaarden hiervoor verwijzen wij naar de website van de Belastingdienst. Daarnaast moet je aan het urencriterium voldoen. Wat houdt het urencriterium in?

Niet iedereen kan zomaar een eigen zaak beginnen en daarmee profiteren van de belastingvoordelen voor ondernemers. Het is dus logisch dat de Belastingdienst goed controleert of je wel echt ondernemer bent. Daarvoor geldt een simpele check. Voor de fiscus moet je als ondernemer voldoen aan het urencriterium. Dat criterium betekent dat je:

1. ten minste 1.225 uur per kalenderjaar bezig bent met je onderneming;

2. meer tijd besteedt aan je eigen zaak dan aan ander werk, bijvoorbeeld aan werk in loondienst.

Voor het urencriterium moet je die 1.225 uur besteden aan ‘het feitelijk drijven van je onderneming’. Welke uren tellen dan mee?

1. Alle uren die je in rekening kunt brengen bij je klanten: de declarabele uren.

2. De uren van voorbereiding en reizen.

3. De uren die je besteedt aan offertes, administratie, cursussen, vakliteratuur, netwerken, acquisitie, je website of andere marketingacties.

Belangrijk om te weten: de uren dat je ziek bent of met vakantie bent, tellen niet mee voor het urencriterium.

De Belastingdienst heeft strikte regels over welke werkzaamheden wel of niet meetellen voor het urencriterium. Ook de wijze waarop je een onderneming drijft, kan van invloed zijn op de uren die meetellen. Meer informatie hierover vind je op de website van de Belastingdienst.

Het urencriterium kent uitzonderingen voor mensen die gaan ondernemen na een periode van arbeidsongeschiktheid en voor vrouwelijke ondernemers tijdens hun zwangerschap. Voor het krijgen van startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid moet je als ondernemer minimaal 800 uur aan je onderneming besteden om te voldoen aan het (verlaagd) urencriterium. En bij verlof tijdens zwangerschap tellen de niet-gewerkte uren over in totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.

Er is nog iets wat je in de gaten moet houden: het urencriterium is 1.225 uur per kalenderjaar. Dat aantal uren moet je dus ook halen als je later in het jaar start met ondernemen. Je kunt daar dus rekening mee houden bij je plannen om te starten als ondernemer.

Werk je naast je eigen zaak ook in loondienst en/of heb je resultaat uit overige werkzaamheden? Dan geldt voor jou– als onderdeel van het urencriterium – een extra voorwaarde. Je moet namelijk in beginsel ook meer dan de helft van je tijd besteden aan je onderneming. Ben je bijvoorbeeld 1.250 uur per jaar eigen baas en werk je daarnaast 1.300 uur per jaar voor een andere baas, dan voldoe je in beginsel niet aan het urencriterium. Je hebt dan ook in beginsel geen recht op de zelfstandigenaftrek.
Het is goed om je gewerkte uren te registreren. Dat kan bijvoorbeeld in je agenda, in een Excel-bestand of met een digitale tool. Zolang het maar duidelijk is en je voldoende ‘bewijs’ kunt laten zien, zoals e-mails, facturen of treinkaartjes. Áls je dan controle krijgt, kun je aantonen dat je aan het urencriterium voldoet.
Voor actuele informatie over het urencriterium kun je terecht op de site van de Belastingdienst. Welke aftrekposten voor jou als ondernemer kunnen gelden, vind je in de blog ‘Meer dan 20 slimme aftrekposten die belastingvoordeel kunnen opleveren’.
Let op: Allianz geeft geen fiscaal advies. Deze blog is bedoeld om algemene informatie te geven, maar hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Wij adviseren je om bij vragen of onduidelijkheden de website van de Belastingdienst te raadplegen en/of een adviseur in te schakelen.