Regeerakkoord verandert positie zzp’er en mkb’er drastisch

Ondernemers en zzp’ers kunnen op enkele belangrijke punten opgelucht ademhalen. Het nieuwe regeerakkoord is hen goedgezind en zorgt voor een drastische vooruitgang van de eigen positie. Bij zzp’ers gaat het dan vooral om hun financiële positie en bij ondernemers om hun positie ten aanzien van de flexibilisering van arbeid. Toch slaat de weegschaal nog altijd iets te ver door naar de werkgever.
Het nieuwe kabinet wil de zzp’er in bescherming nemen door onder andere een minimumuurtarief in het leven te roepen. Met name aan de onderkant van de markt kunnen zzp’ers maar moeilijk het hoofd boven water houden, met als gevolg dat zij besparen op bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV), met alle risico’s van dien. Het minimumtarief is daarom een goede stap in de richting om de positie van zzp’ers te versterken.
Het is een goede zaak dat zzp’ers nog altijd zelf de keuze hebben voor het wel of niet afsluiten van een arbeidsongeschiktheids­verzekering. Zaken opleggen en zzp’ers verplichten tot afname werkt juist averechts. Belangrijker is dat de zelfstandige zelf de waarde van een AOV onderkent en bewust kiest voor deze zekerheid. Dat is het namelijk, een zekerheid waarvoor er diverse betaalbare oplossingen zijn. Zzp’ers doen zich er dan ook goed aan om een AOV niet uit te stellen, maar proactief op zoek te gaan naar een oplossing die bij hen past.

De belangrijkste maatregel van het nieuwe regeerakkoord voor mkb’ers zit hem vooral in de flexibilisering van arbeid. Daar wordt actie op ondernomen om te zorgen voor meer balans tussen de werkgever en werknemer. Hoewel die weegschaal wat mij betreft nog niet helemaal gelijk staat, zijn de eerste stappen om een aantrekkende economie te stimuleren met het nieuwe regeerakkoord gezet. Een sterkere maatschappij komt daarmee in het vooruitzicht. Aan werkgevers het advies om niet te aarzelen om gericht te rekruteren. Met nieuwe aanwas kunnen zij immers hun groei waarmaken.

Benieuwd naar de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord voor zzp’ers en mkb’ers? Hieronder vindt u deze op een rij.
 • Er komen maatregelen om werken vanuit arbeidsongeschiktheid aantrekkelijker te maken.
 • De modelcontracten uit de zzp-wet (Wet DBA) worden vervangen.
 • Er komt een opdrachtgeversverklaring die zekerheid vooraf van moet bieden voor vrijstelling van loonbelasting en premies.
 • Er komt een minimum uurtarief voor zzp’ers van 15 tot 18 euro.
 • Wanneer zzp’ers weinig verdienen (125 procent van het wettelijk minimumloon) en lang werken bij een opdrachtgever (drie maanden), hebben zij recht op een vast contract.
 • De arbeidswet wordt aangepast zodat ‘gezagsverhouding’ duidelijker is geformuleerd.
 • Arbeidsongeschiktheids­verzekering voor zzp’ers wordt niet verplicht, wel makkelijker.
 • Het wordt voor werkgevers makkelijker om werknemers te ontslaan, de ontslagvergoeding gaat wel omhoog.
 • Werknemers hebben vanaf de eerste werkdag recht op een ontslagvergoeding.
 • Er mag in een periode van drie jaar in plaats van twee jaar tijdelijke contracten worden gegeven. Daartussen blijft een periode van zes maanden gehandhaafd.
 • Payrolling wordt aan banden gelegd. Arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten moeten gelijk worden gesteld aan die van de werknemers van de inlener.
 • Loondoorbetaling bij ziekte wordt bij kleine bedrijven (tot 25 werknemers) verkort van twee naar één jaar.

Het regeerakkoord laat zien dat het nieuwe kabinet veel ambities heeft ten aanzien van zzp’ers en ondernemers, maar ook dat er nog belangrijke zaken blijven liggen. Nu het akkoord beleid wordt, is het van belang om goed te kijken welke gevolgen de veranderingen voor uw risicopositie hebben. In sommige gevallen kunt u profiteren van nieuwe maatregelen, op andere aspecten zult u wellicht waakzamer moeten zijn. Bij Allianz helpen wij u graag op weg. Kijk voor meer informatie op onze website.