Ongevallen op de bouwplaats

Het aantal bedrijven in de bouw neemt toe. Vergeleken met 2018 is er een stijging van ongeveer 8%. Deze groei is voornamelijk ontstaan door het groeiende aantal zzp’ers. Ook de omzet neemt verder toe: ruim 10%. Positieve cijfers natuurlijk, maar aan het werken in de bouw kleven ook veel risico’s. Dat ziet ook de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW): het aantal ongevallen op de bouwplaats is dit jaar wederom flink toegenomen.

Een bouwplaats is niet altijd overzichtelijk. Er lopen vaak veel verschillende mensen rond. Niet alleen de aannemer met zijn personeel, maar ook veel zelfstandigen. En de rolverdeling is dan niet altijd even duidelijk. Wie is er verantwoordelijk? En waarvoor? Voor het werk of ook de veiligheid?

De Inspectie SZW heeft geconstateerd dat het aantal ongevallen op de bouwplaats met 3,5% is toegenomen. Volgens de inspectie raken werknemers steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen op het werk. In 2017 vielen er bij bouwbedrijven 20 dodelijke slachtoffers.

Dit is de top 5 van ongevallen volgens een onderzoek van Volandis:

  1. Vallen van minder dan 2,5 meter hoogte
  2. Geraakt door wegschietend voorwerp
  3. Ongeval op de werf, opslag of werkplaats
  4. Val van meer dan 2,5 meter hoogte
  5. Verstappen

Als je als zelfstandige of werknemer op de bouwplaats bent, kun je niet aan alle risico’s werken. Maar er zijn wel veel dingen die je zelf kunt doen:

  • Ben je zelf verantwoordelijk voor de bouwplaats? Zorg er dan voor dat dat bij iedereen op de bouwplaats bekend is. En dat veiligheidsmaatregelen bekend zijn en worden nageleefd. Werk je op de bouwplaats? Zorg er dan voor dat je weet wie er verantwoordelijk is. En wie het werk coördineert en toezicht houdt op de veiligheid.
  • Gebruik altijd beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidshelm, werkschoenen en mondkapjes. En zorg er als toezichthouder voor dat ze ook daadwerkelijk worden gedragen of gebruikt.
  • Zorg regelmatig voor aandacht voor arbeidsomstandigheden. Er zijn cursussen die je kunt volgen, zoals bedrijfshulpverlening of EHBO. Of je kunt ze via je werkgever doen.
Helaas gaat het nog wel vaak fout. In dat geval hebben werknemers in de bouw recht op een bruto- uitkering van € 25.000,- bij overlijden als gevolg van een ongeval. Bij blijvende invaliditeit is dat € 50.000,-. Dat is in de CAO (Bouw en Infra 2016-2019) geregeld. Maar werk je als zelfstandige? Dan moet je zelf een ongevallen- of arbeidsongeschiktheids­verzekering regelen. Maar je kunt ook afspraken maken met je opdrachtgever. In de modelovereenkomst van de Belastingdienst staat hiervoor al een bepaling. Maar dat is geen verplichting. Beter is het om zelf een verzekering te regelen. Dan weet je dat je altijd goed verzekerd bent, waar en voor wie je ook werkt.