Wat ondernemers doen met 1 miljoen

Zou jij stoppen met werken als je 1 miljoen wint? Voor veel ondernemers is deze geldprijs totaal geen reden om ermee op te houden. Slechts 1 op de 10 zou direct het bijltje erbij neergooien.
Dit is een van de uitkomsten uit het ondernemersonderzoek dat we onlangs hebben uitgevoerd. We hebben 500 zzp’ers en mkb’ers gevraagd naar hun drijfveren, zorgen en afwegingen. Daaruit blijkt dus dat de meeste ondernemers niet met 1 miljoen van het ondernemen af te houden zijn. Een derde zou wel minder gaan werken. Het prijzengeld is dan een mooie aanvulling op het inkomen. En 1 op de 5 zet de helft opzij en investeert de rest van het bedrag in zijn onderneming.
De sterke drang om te ondernemen wordt ook duidelijk als we kijken naar de drijfveren van ondernemers. Waarom word je ondernemer? De belangrijkste reden om een eigen bedrijf te starten is voor 43%: vrijheid en onafhankelijkheid. Op de tweede plaats staat het volgen van je hart (35%). Deze ondernemers hebben bijvoorbeeld van hun hun hobby hun werk gemaakt. En 33% is ondernemer geworden om privé en werk beter te kunnen combineren. Daarnaast is ruim 1 op de 5 (22%) gaan ondernemen om de uitdaging.
Tegenover de vrijheid en onafhankelijkheid van het ondernemerschap staan meer risico’s . Daar zijn de meeste ondernemers zich wel van bewust. En dan gaat het niet alleen om de kans op schade of arbeidsongeschiktheid. Daar hoort ook een privé-situatie bij die lijdt onder het drukke leven van de ondernemer. Maar liefst 63% heeft hier wel eens last van. Onder groot-mkb’ers is dat zelfs 82%. Desondanks heeft bijna niemand spijt van zijn keuze voor het ondernemerschap. Slechts 1 op de 10 zou met de kennis van nu geen ondernemer geworden zijn.
Op de vraag wie hun voorbeeld is, antwoorden de ondernemers het vaakst: Bill Gates of Steve Jobs. Maar een even groot percentage ondernemers (11%) kiest voor zijn ouders. Daarna volgen de Nederlandse onderneemster Annemarie van Gaal en Virgin-oprichter Richard Branson. Slechts 3% van de ondernemers ziet Donald Trump als voorbeeld. Al is er misschien wel één overeenkomst met de ondernemers uit ons onderzoek. Ook hij zal waarschijnlijk niet stoppen als hij 1 miljoen wint.