Neem jij als dga je pensioen nu écht in eigen beheer?

Tot 2017 kon je als dga pensioen in eigen beheer opbouwen. Dat was fiscaal voordelig. Veel dga’s kozen dan ook om die reden voor eigen beheer, niet zozeer om een goed pensioen op te bouwen. Nu deze pensioenroute sinds 1 april 2017 is afgesneden, rest de vraag: ga je nu echt iets aan je pensioen doen? En welke opties heb je dan?
Even terug naar het begin. De meeste dga’s bouwden pensioen op in eigen beheer. Dit leek aantrekkelijk, maar er zat een flinke adder onder het gras. Je bv moest namelijk wel kapitaal reserveren voor je pensioen. En door de lage rente werd het benodigde kapitaal steeds groter. Dat geld was er vaak niet: het pensioen was ‘uitgehold’. Als de fiscus dat ook zo zag, dan kon je een enorme naheffing verwachten. Bovendien kon je geen dividend meer uitkeren (de dividendklem). Eigen beheer draaide dus bij veel dga’ers uit op een domper. Zo bekeken, is het goed dat je bv niet meer voor pensioenverzekeraar mag spelen. De ‘uitfasering’ van het eigen-beheer-pensioen is nog in volle gang.

Als je pensioen in eigen beheer opbouwde, dan heb je pensioenrechten. Die zijn sinds 1 juli 2017 premievrij gemaakt. Maar je moet wel iets voor die premievrije pensioenrechten regelen. En het liefst dit jaar nog als je nog zoveel mogelijk wilt profiteren van de fiscale korting.
Uiterlijk moet je het in 2019 geregeld hebben. Daarbij heb je drie keuzes:

  1. afstempelen naar de fiscale waarde en afkopen
  2. afstempelen naar de fiscale waarde en omzetten in een oudedagsvoorziening (ODV)
  3. premievrije voortzetting van de pensioenregeling

Kies je voor afkoop, dan wordt de commerciële waarde afgestempeld naar de fiscale waarde. Je moet de aanspraak in één keer en volledig afkopen. Over dit afkoopbedrag betaal je wel loonbelasting, maar geen revisierente. Bij afkoop krijg je forse fiscale kortingen. In 2018 is er een korting van 25% op de belastingheffing gegeven. In 2019 is dat nog maar 19,5%. Afkoop heeft drie fiscale voordelen:

  1. geen revisierente van 20 procent
  2. afrekenen over de (lagere) fiscale waarde 
  3. korting op de belastingheffing

Het vermogen dat je afkoopt wordt belast in box 3 en jaarlijks betaal je er belasting over. Je kunt het vermogen vrij gebruiken. Je kunt het (deels) omzetten in een pensioen bij een verzekeraar, je hypotheek ermee verlagen, je schuld ermee aflossen of je langgekoesterde wens ermee vervullen. Het is helemaal aan jou. Heeft je bv te weinig in kas voor afkoop, dan kun je de afkoopsom ook in de bv laten staan.

Je kunt je pensioenvoorziening ook omzetten in een oudedagsvoorziening (ODV). De commerciële waarde wordt eerst verlaagd naar de fiscale waarde. Die waarde wordt jaarlijks hoger dankzij een stukje rente. Vanaf de pensioendatum moet de bv 20 jaar lang uitkeren. In het eerste jaar is dat 1/20 van het bedrag van de oudedagsverplichting, in het tweede jaar 1/19 enzovoorts. Je betaalt pas belasting als de uitkeringen ingaan. De uitkeringen moeten dan wel betaald kunnen worden.
Bij afkoop of omzetting wordt het pensioen afgewaardeerd naar de fiscale waarde en dus lager. Daarom moet je partner of je ex ermee akkoord gaan. Dat gebeurt alleen bij voldoende compensatie, als de commerciële waarde van het partnerdeel buiten de bv wordt afgestort. Dat kost de bv (heel) veel geld. Anderzijds, als je (ex-)partner instemt, wordt de bv meer waard omdat de pensioenverplichting vervalt. Geeft je (ex-)partner geen toestemming, dan rest alleen nog optie 3.

In deze – soms enige – optie laat je je pensioenvoorziening premievrij staan. Daarmee behoud je ook de nadelen van eigen beheer, zoals de dividendklem. En het opgebouwde pensioen groeit niet meer aan terwijl de actuariële waarde van de pensioenverplichting wel jaarlijks toeneemt. Ook moet je elk jaar een actuariële pensioenberekening laten maken.

Wil je wel extra pensioen opbouwen, dan kan dat via een verzekeraar. Bij Allianz vind je daarvoor goede mogelijkheden binnen het Allianz DGA Pakket.

Door het verdwijnen van de fiscale voordelen word je als dga gedwongen om over je pensioen na te denken. En om keuzes te maken. Stel die keuzes niet uit. Want door te wachten kun je veel geld mislopen of een pensioen krijgen dat anders is dan je wilt. Doe het samen met je adviseur. Want je positie als dga is te ingewikkeld om je pensioen zelf maar even te regelen. Maak nu een afspraak met je financieel adviseur.
Je pensioen nu regelen of volgend jaar? Lees hier wat de gevolgen zijn van uitstel.
Allianz heeft binnen het flexibele Allianz DGA Pakket verschillende mogelijkheden waarmee je zelf kunt bepalen hoe jij je pensioen inricht.