Maak een ondernemer blij

Een mooi product, winst, groei. Het zijn de grootste wensen van een ondernemer, toch? Mis. Er is iets dat nog zwaarder weegt. De verrassende uitkomst van De Ondernemersbarometer 2017 van Allianz.

Ruim 1100 bedrijven deden mee aan dit jaarlijkse onderzoek naar de diepere drijfveren, zorgen en afwegingen van zzp’ers en mkb’ers. Ondernemers doen immers niet zomaar wat, en ze halen graag voldoening uit hun werk. Over een aantal factoren dat daar aan bijdraagt, zijn eenpitters en klein- en groot mkb het roerend eens. De mate waarin ze die belangrijk vinden verschilt echter.

Ondernemers zijn net mensen en houden wel van een compliment, of dat nu van mede-ondernemers komt of van een klant. Zzp’ers noemen het zelfs als tweede belangrijkste factor voor hun werkgeluk. Voor het mkb zijn dat tevreden medewerkers. Bij hen komt het compliment, hoe prettig ook, zelfs pas op de vijfde plaats.
Winst bezet bij zzp’er en klein mkb de derde tree op de ladder van werkgerelateerde geluksfactoren. Groot mkb vindt groei van het bedrijf belangrijker. Goede reviews op internet staan alleen bij zzp’ers in de top vijf. Het mkb noemt die niet eens.

Maar over wat zij het allerbelangrijkste vinden zijn de ondervraagde deelnemers het unaniem eens. Iedereen, van freelancer tot groot mkb, wordt het meest blij van tevreden en loyale klanten. Van waardering voor hun dienst of product. Winst en groei zijn voor hen niet alleen zaligmakend.

Daarom weigeren ze zelfs wel eens een opdracht. Liefst 22% van de ondernemers heeft ooit ‘nee’ verkocht omdat de opdrachtgever niet leuk of aardig was. Voor 32% is een opdracht die niet past bij het bedrijf reden om er vanaf te zien. Hoe kleiner het bedrijf, hoe belangrijker die criteria, lijkt het. Zzp’ers en klein mkb’ers zien ze eerder als reden om een opdracht af te wijzen, dan ondernemers uit het groot mkb.

Gelukkig ervaart ruim twee op de drie ondernemers voldoende van die gewenste waardering, zo komt uit de Ondernemersbarometer naar voren. Verdiend, want de ruim anderhalf miljoen zzp’ers en mkb-bedrijven vormen samen 99% van de ondernemingen in Nederland. Toch blijft er dus een derde over dat graag meer trouwe klanten en meer complimenten zou willen.