Krijg je risico’s in beeld

Of je nu zzp’er, winkelier of mkb-ondernemer bent, je hebt de passie om te slagen met je bedrijf. Je wilt iets toevoegen en daarmee winst maken. Maar hoe klein of groot ook je bedrijf, je loopt risico’s. Het is de kunst voor elke ondernemer daar verstandig mee om te gaan. Maar dan moet je de risico’s wel in beeld hebben.
Iedere ondernemer loopt en neemt risico’s. Dat is de kern van ondernemerschap. Maar wat is een risico? Iedereen kent wel de formule risico = kans x effect. De kans  is de mogelijkheid dat er iets gebeurt wat je niet wilt, een ongewenst effect. En het effect kan groot of klein zijn en kan vaak of zelden voorkomen. Als ondernemer weeg je die risico’s af en handel je daarnaar. Dat kan alleen als je de risico’s herkent en benoemt.
Risico’s treden op in vele gedaanten. Van reputatieschade tot productieverlies, van toenemende concurrentie tot het onvermogen om de juiste medewerkers aan te trekken, van cybercrime tot aansprakelijkheid. Als verzekeraar kijken wij vooral naar risico’s in de dagelijkse bedrijfsvoering. Naar de operationele risico’s. Waar kunnen mensen of systemen in de fout gaan? Welke gebeurtenissen kunnen tot schade leiden? En wat is de omvang van die schade? Soms is dat makkelijk uit te drukken in geld. Maar ook schade kan ook ontstaan doordat je niet kunt leveren. Of niet kunt produceren. Of je imago aan diggelen ligt.
Het in beeld krijgen en houden van je risico’s hoort bij goed ondernemerschap. Het is essentieel voor de continuïteit van je bedrijf. Maar waar begin je? Dat hangt volledig af van wat je doet en in welke branche je werkt. Maar ook van de vraag of je personeel hebt. Of je bedrijf afhankelijk is van techniek of digitale systemen. Of van het weer. Kortom, elk bedrijf heeft een uniek risicoprofiel.
 • na een grote calamiteit ruim 60 procent van de bedrijven binnen twee jaar failliet gaat?
 • de meeste bedrijven een calamiteit overleven omdat zij de risico’s in beeld hebben en weten ze wat ze moeten doen als er iets gebeurt?
 • de directe kosten van een calamiteit vaak wel te overzien zijn, maar de gevolgschade tot de grootste problemen leidt?
Waarschijnlijk heb je de belangrijkste risico’s in beeld gebracht bij het starten van je bedrijf. Maar sindsdien kan er veel zijn veranderd. Dan is het belangrijk ze opnieuw te inventariseren. Dat kan met een standaard risicoscan. Maar dat is niet meer dan een handig hulpmiddel. Voor een compleet beeld ga je naar je verzekeringsadviseur. Die inventariseert en monitort – eventueel samen met een risico-expert van Allianz – al je risico’s. Ook zaken waar jij nooit aan zou denken. Het resultaat is een overzicht van jouw specifieke risico’s, van kansen dat die risico’s zich voordoen en van de impact van die risico’s. Want niet elke risico weegt even zwaar en niet elk risico vereist een oplossing.
Het in beeld hebben van je risico’s, van de risicokans en van de gevolgen is een essentieel begin om je bedrijf veilig te stellen. Op basis van dat beeld weet je wat je moet doen met die risico’s: vermijden, verminderen, verzekeren of accepteren.
Heb je personeel in dienst? Dan ben je vanuit de Arbowet verplicht je risico’s te inventariseren. Dat doe je met een RI&E (Risico Inventarisatie en -Evaluatie). Hoe dat werkt, vind je op www.rie.nl.
 1. Bedenk dat een risicoscan een hulpmiddel is, meer niet.
 2. Inspecteer regelmatig je bedrijf op risico’s.
 3. Registreer en onderzoek incidenten en bijna-ongevallen.
 4. Vraag je (nieuwe) medewerkers hoe zij de processen of productie ervaren.
 5. Maak na iedere bedrijfsuitbreiding of aanpassing een nieuwe risicoanalyse.
 6. Check de kwaliteit van je onderaannemers.
 7. Bedenk dat risicobeheersing meer is dan voldoen aan de wet- en regelgeving.
 8. Laat je elektrische installatie periodiek controleren op oververhitting.
 9. Check of er brandbare materialen naast of tegen je bedrijfspand staan.
 10. Schakel je verzekeringsadviseur in.
Voor je installatiebedrijf heb je een bestelbus met daarin voor een aardig kapitaal aan gereedschap. Dat wordt op een avond gestolen. Wat is dan het echte risico? Het verlies van je werkmateriaal? Of het feit dat je de volgende dagen niet kunt leveren en je opdrachtgever met jouw probleem opzadelt? Met de juiste verzekering wordt het gestolen gereedschap wel vergoed. Of deels. Maar wat doe je voor je opdrachtgever? Kun je hem een oplossing bieden? Bijvoorbeeld omdat je voor dit soort situaties afspraken hebt met een bevriende aannemer en via hem gereedschap kunt lenen? Of laat je je opdrachtgever met de sores zitten? Met de kans op forse reputatieschade?