Veel ondernemers en zzp’ers hebben het nu lastig. Door de coronamaatregelen zijn veel zaken tijdelijk gesloten of beperkt in hun activiteiten. Logisch dat je dan je kosten zoveel mogelijk wilt verlagen. Je denkt dan bijvoorbeeld ook aan je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Wat is verstandig? Stopzetten, pauzeren of tijdelijk verlagen? 

Als je definitief stopt met ondernemen, wil je zo snel mogelijk je bedrijfsverzekeringen opzeggen. Dus ook je arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bij Allianz kun je je AOV elke dag opzeggen. Zelfs in het eerste jaar.

Bedenk wel dat het definitief stoppen van je AOV gevolgen heeft. Want als je later weer een AOV wilt, dan moet je opnieuw een gezondheidsverklaring en je inkomensgegevens aanleveren. Bovendien ben je dan ouder. En een hogere leeftijd betekent een hogere premie.

Denk je dat je later weer gaat ondernemen? Dan zijn er andere mogelijkheden om de premie voor je AOV te verlagen of tijdelijk te stoppen. 

Veel ondernemers willen slechts tijdelijk stoppen. Of willen alleen kosten besparen. Dan is het stopzetten van je AOV niet verstandig. Maar je hebt bij ons wel mogelijkheden om te besparen. Bijvoorbeeld door de verzekering te schorsen (sluimeren) of tijdelijk aan te passen (terugkeerregeling). Beide regelingen zijn verruimd, kosteloos en gelden tot 1 juni 2021.

Je kunt je AOV van Allianz tijdelijk schorsen. Dat kan maximaal voor 1 jaar. Dit heet sluimeren. In deze sluimerperiode betaal je normaal gesproken slechts 10% van je premie.  Tot 1 juni 2021 is sluimeren gratis en betaal je geen premie. Zodra je de AOV-dekking wilt herstellen, ben je weer helemaal verzekerd. Je AOV wordt dan weer van kracht zonder gezondheidsvragen en zonder het aanleveren van inkomensgegevens. En met behoud van de normale premie.

Bedenk wel dat je in de sluimerperiode niet verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid.

Om kosten te besparen kun je ook je AOV (tijdelijk) aanpassen om dan later weer terug te keren naar de oorspronkelijk AOV. Door het aanpassen van de dekking kun je de premie verlagen.

Hieronder zie je met welke tijdelijke aanpassingen je de premie kunt verlagen.

  • je kunt het verzekerd bedrag verlagen
  • je kunt de eigen-risicotermijn verlengen tot 90, 180 of 365 dagen
  • je kunt de uitkeringsduur verkorten tot een eindleeftijd van 55, 60 of 65 jaar
  • en bij een Maatwerk AOV of Fundament AOV kun je ook kiezen voor een uitkering van maximaal 5 jaar

Je kunt ervoor kiezen dat deze aanpassingen blijvend zijn. Maar je kunt ook weer terugkeren naar het oorspronkelijke niveau. Doe je dat binnen 1 jaar, dan kan dat zonder gezondheidsvragen en zonder het aanleveren van inkomensgegevens.

Bedenk wel dat je niet kunt terugkeren naar het oorspronkelijke niveau als je tussentijds arbeidsongeschikt wordt. Want dan beoordelen wij je uitkering op basis van de aanpassingen.

Je kunt je AOV dus aanpassen als je je premie tijdelijk of langdurig wilt verlagen. Maar het kan ook zijn dat je situatie als ondernemer veranderd is sinds het moment dat je de AOV afsloot. De vraag is dan of je AOV nog steeds bij je past. Misschien wil je wel een andere soort AOV, met meer zekerheid of met een hogere uitkering. Veranderen kan altijd. Als je een nieuwe AOV wilt, hebben we wel weer informatie nodig over je gezondheid en inkomen. Vraag je je financieel adviseur naar je mogelijkheden. Of een adviseur bij jou in de buurt.