Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht?

11-06-2020
Leestijd: 3 min

Als ondernemer of zzp’er zorg je met jouw talent en met jouw inzet voor je inkomen. Niet werken betekent dan minder of helemaal geen inkomsten. Daarom nemen veel zelfstandigen een arbeidsongeschiktheidsverzekering of AOV. Uit voorzorg. Om er zeker van te zijn dat ze hun leven voort kunnen zetten als ze door ziekte of een ongeval niet meer kunnen werken. Een AOV is dus verstandig, maar niet verplicht. Nog niet…

Een verplichte verzekering tegen dummy arbeidsongeschiktheid komt er mogelijk wel. Dat gebeurt als onderdeel van het Pensioenakkoord. De voorstanders van die verplichte AOV hebben twee hoofdargumenten:

 • De concurrentie op de arbeidsmarkt is oneerlijk omdat werknemers sociale premies moeten betalen en daardoor duurder zijn dan zelfstandigen.
 • Het is onwenselijk dat zelfstandigen geen vangnet hebben als zij arbeidsongeschikt raken. 

De sociale partners (Stichting van de Arbeid, StvdA) zijn op hoofdlijnen akkoord over de verplichte AOV voor zelfstandigen. Begin maart hebben ze een advies uitgebracht aan minister Koolmees van Sociale Zaken. De hoofdlijnen van het StvdA-advies zijn:

 • De AOV-verplichting geldt alleen voor zzp’ers, niet voor zelfstandigen met personeel.
 • De uitkering wordt maximaal €1.650 bruto per maand (minimumloon).
 • De premie wordt inkomensafhankelijk en naar schatting maximaal € 200,- bruto per maand.
 • Zzp’ers kunnen kiezen voor een wachttijd van 6 maanden, 18 maanden of 24 maanden.
 • Alle zzp’ers zijn tot aan de AOW-leeftijd verplicht verzekerd.
 • Zzp’ers kunnen kiezen voor een particuliere AOV als die minimaal hetzelfde biedt als de verplichte publieke AOV.

De minister is nu aan zet en zal met een wetsvoorstel komen. En dan duurt het nog jaren voordat de wet er komt. Als die er komt, dan zal die rond 2024 ingaan. 

Een verplichte AOV voor zelfstandigen is niet nieuw. Tussen 1998 en 2004 gold de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zelfstandigen (Waz). Er was veel kritiek op deze regeling vanwege de hoge premie, de lage uitkering en de strenge voorwaarden om een uitkering te krijgen. In 2004 werd de Waz afgeschaft. De regering vond dat verzekeringsmaatschappijen goede oplossingen bieden voor het risico op arbeidsongeschiktheid.
Allianz biedt zzp’ers en ondernemers verschillende dummy arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Voor elk wat wils en al vanaf krap € 95,- per maand. Bereken wat jij per maand zou betalen. Er is altijd een AOV die bij jou en je portemonnee past. En die AOV’s van Allianz kun je ook nog eens dagelijks opzeggen. Geen reden dus om niets te doen tot de plannen van het kabinet rond zijn en de verplichte AOV er is. Je kunt bovendien zelf eenvoudig een AOV online afsluiten. Wil je liever advies? Of kom je er niet uit? Schakel dan een financieel adviseur in voor onafhankelijk advies.

Heb je een Allianz AOV en vragen erover vanwege het coronavirus of de coronacrisis? Hieronder vind je de belangrijkste zaken over het coronavirus en je arbeidsongeschiktheidsverzekering van Allianz.

 • Als je ziek bent door het Covid-19 virus (coronavirus) en daardoor niet kunt werken, kun je een beroep doen op je Allianz arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Of je recht hebt op een uitkering hangt af van de voorwaarden van je verzekering.
 • Als je vanwege quarantaine niet kunt werken, is dat niet verzekerd binnen je AOV. De verzekering biedt wel dekking als je niet kunt werken omdat je ziek bent en hierdoor arbeidsongeschikt bent.
 • Als je zwanger bent of tot een risicogroep behoort, kan het voorkomen dat je contacten met mensen wilt vermijden. Dat leidt er soms toe dat je niet kunt werken. Dat is niet verzekerd binnen je AOV. De verzekering biedt wel dekking als je door ziekte arbeidsongeschikt bent.
 • Als je vanwege de coronacrisis minder of geen inkomsten hebt, kan het betalen van je premie een probleem worden. Wat kun je dan doen?
 • Je kunt je AOV tijdelijk schorsen. Je betaalt dan geen premie tijdens deze pauze. Je mag de dekking van je verzekering schorsen voor maximaal 1 jaar. Zodra je de dekking wilt herstellen, gaat de verzekering weer in en betaal je de normale premie.
 • Je kunt de dekking van je AOV ook aanpassen om je premie te verlagen. Daarvoor heb je verschillende mogelijkheden. Wil je een schorsing of aanpassing van jouw AOV? Neem dan contact op met je financieel adviseur

Wil je meer weten over het belang van preventie ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid? Beluister dan deze podcast.