Hoe regelen dga’s hun dga-pensioen?

Bijna een derde van de dga’s (directeur-grootaandeelhouders) bouwt geen pensioen op. En wie wel een dga-pensioen opbouwt, deed dat tot nu toe vooral in eigen beheer. Dat blijkt uit dga-onderzoek dat we onlangs hebben uitgevoerd. Hoe gaan dga’s daarbij te werk? En wat voor effect heeft de voorgenomen afschaffing van het dga-pensioen in eigen beheer?
Nederland telt ongeveer 200.000 dga’s. Als dga val je buiten de Pensioenwet en moet je er zelf voor zorgen dat je pensioen opbouwt. Dat kon tot voor kort in eigen beheer: door jaarlijks een bedrag te reserveren op de balans van je onderneming. Dit dga-pensioen in eigen beheer (PEB) gaat nu op de schop. Hoe gaan dga’s dan pensioen opbouwen? Om daarop antwoord te krijgen hebben we een onderzoek uitgevoerd onder ruim 400 dga’s.
Op dit moment bouwen de meeste dga’s nog pensioen op in eigen beheer: 25%. Een andere mogelijkheid is om het pensioen onder te brengen bij een verzekeraar. Dat is wat 13% van de dga’s doet. Ook een combi is mogelijk: een deel in eigen beheer en een deel verzekerd pensioen. Daarvoor heeft 22% van de dga’s gekozen. En 9% doet het op een heel andere manier, bijvoorbeeld via een lijfrente of door privé te beleggen. Daarnaast is er nog een groot deel dat op geen enkele manier een dga-pensioen opbouwt: maar liefst 31%.

Staatssecretaris Wiebes wil het pensioen in eigen beheer afschaffen. Hoe gaat de dga dan pensioen opbouwen? Dit is de top 5 van pensioenalternatieven die dan de voorkeur hebben:

 1. privé sparen of beleggen (47%)
 2. lijfrente (26%)
 3. pensioenverzekering (25%)
 4. eigen woning (25%)
 5. opbrengst van de onderneming  (20%)
De meeste dga’s (30%) zijn te karakteriseren als ‘zelfstandige gemaksgeoriënteerden’: ze zoeken het liefst zo veel mogelijk zelf uit en kiezen daarbij voor zekerheid. Dus liever voor eenvoudige, bekende producten dan voor nieuwe, complexe producten. Daarnaast zijn er bijna even grote groepen ‘adviesgevoeligen’ (28%) en ‘beheerste individualisten’ (28%). De adviesgevoeligen laten zich het liefst leiden door een ander, zoals een adviseur. De ‘beheerste individualisten’ willen juist zo veel mogelijk zelf uitzoeken. Daarnaast is er nog een groepje avontuurlijke fanatiekelingen (14%). Zij zoeken graag zelf alle mogelijkheden goed uit en zijn bereid een gokje te wagen.

De voorkeur voor zekerheid blijkt ook als we kijken naar het verzekerd pensioen voor dga’s. De belangrijkste reden om hiervoor te kiezen is voor de meeste dga’s dat ze gegarandeerd een pensioen krijgen (45%). En reden nummer 2 is dat het dga-pensioen bij faillissement veiliggesteld is. Bij de aanschaf vinden dga’s dit vooral belangrijk:

 1. hoogte van de premie
 2. duidelijkheid over wat wel of niet gedekt is op de polis
 3. transparantie over de premieberekening

Dga’s op zoek naar advies raadplegen vooral hun accountant (53%), gevolgd door hun verzekeringsadviseur (26%) en hun fiscalist (24%). De top 3 van informatiebronnen die ze raadplegen:

 1. internet (61%)
 2. offertes (27%)
 3. vergelijkingssites (22%)
Of je nu een zelfstandige gemaksgeoriënteerde, adviesgevoelige, beheerste individualistische of fanatieke dga bent: het voorstel om het pensioen in eigen beheer af te schaffen, heeft invloed op je oudedagsvoorziening. En als je een dga-pensioen in eigen beheer hebt, krijg je te maken met tijdelijke fiscale voordelen bij de afschaffing. Wil je daarvan optimaal profiteren? En wil je een goede pensioenkeuze maken? Laat je dan goed adviseren!