Nieuwe mogelijkheid om dga-pensioen op te bouwen in de eigen BV

Wil je als dga pensioen opbouwen? Dan kun je kiezen voor privé sparen of beleggen of voor sparen of beleggen in je BV. Dat laatste heeft de voorkeur. Maar aan het opbouwen van een vermogen voor je dga-pensioen in je eigen BV kleven ook enkele nadelen. Wat kun je daaraan doen?

Sinds 1 januari 2017 heb je als dga de volgende mogelijkheden om vermogen voor je pensioen op te bouwen:

  1. Sparen/beleggen privé in box 3.
  2. Sparen/beleggen in de BV in box 2.
  3. Een lijfrente bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling.
  4. Een verzekerde pensioenregeling bij een verzekeraar.
Een dga zal vaak kiezen voor de oplossingen 1 en 2. Mogelijkheid 1 geeft echter een hoge belastingdruk. De vermogensrendementsheffing in box 3 roomt de rendementen sterk af. Daarom heeft mogelijkheid 2 de voorkeur.

Het opbouwen van vermogen in de BV kent wel een aantal nadelen:

  • Het ontbreekt veel dga’s, net als iedere andere Nederlander, aan voldoende spaardiscipline.
  • Sparen in een deposito levert niets op.
  • Doe je als dga zelf het vermogensbeheer, dan heb je vaak niet de kennis om dat goed te doen.
  • Er is vaak geen begeleiding bij de vermogensopbouw.
  • Bij vermogensbeheer door een bank of vermogensbeheerder zijn de kosten 1 tot 2% exclusief btw. Vanwege deze kosten zien veel dga’s af van beleggen in de BV.

Om voor dga’s deze nadelen weg te halen, heeft Allianz de BV Beleggingspolis geïntroduceerd.

De BV Beleggingspolis maakt deel uit van het Allianz DGA Pakket. Met de BV Beleggingspolis bouw je op een veilige manier vermogen op voor inkomen na je pensioendatum binnen je BV. De BV is dan de verzekeringnemer en bepaalt de hoogte van de gelijkblijvende premie en extra stortingen. De waarde van de polis wordt volgens de gebruikelijke boekhoudregels in de jaarrekening van de BV verantwoord. De beleggingen worden minder risicovol naarmate de pensioendatum dichterbij komt (life-cycle-beleggingen). En deze vinden plaats in passief belegde beleggingsfondsen met een lopende-kosten-factor van slechts 0,53% (de jaarlijkse kosten berekend als een percentage over het belegde vermogen). Vanwege de beleggingen is de BV Beleggingspolis alleen te gebruiken voor besparingen van de BV voor de lange termijn. Verder kan de BV een verzekerd bedrag bij overlijden van de dga en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren. Dat laatste is in een pensioenpolis fiscaal niet mogelijk, als er geen inkomen na arbeidsongeschiktheid aanwezig is.
Door een combinatie van de BV Beleggingspolis met een verzekerde pensioenregeling in het DGA Pakket kun je als dga een perfecte financiële planning voor het inkomen na je pensioendatum opstellen. In de  verzekerde pensioenregeling, die buiten de BV veilig is gesteld, kunnen de risicopensioenen tegen een scherpe risicopremie verzekerd worden, met eventueel opbouw van het ouderdomspensioen. Als je dat wilt,  kan (een deel van) de waarde van de BV  Beleggingspolis binnen de fiscale regels als extra storting in de verzekerde pensioenregeling zonder enige kosten overgedragen worden. De life-cycles van beide polissen zijn hetzelfde. Er is dus ook geen sprake van enig koersverlies.
Samenvattend: de BV Beleggingspolis  helpt je om als dga een zo adequaat mogelijk inkomen na je pensioendatum te realiseren, tegen lagere kosten dan die van enige vermogensbeheerder, in een veilige en verantwoorde life-cycle-belegging. Meer weten? Neem contact op met een adviseur.