Dga-pensioen? Niet wachten op Wiebes, nogal wiedes!

Wat gaat staatssecretaris Wiebes met het dga-pensioen doen? Wat gebeurt er met pensioen in eigen beheer (PEB)? Komt er oudedagsparen in eigen beheer (OSEB)? Hoe wordt PEB uitgefaseerd? Allemaal vragen die van belang zijn voor dga’s. Wiebes wil de nieuwe wetgeving op 1 januari 2017 laten ingaan. Maar moet je wel wachten op de definitieve wetgeving voordat je als dga actie onderneemt? Ik denk van niet.
Door te wachten op de definitieve wetgeving, verspil je kostbare tijd. Tijd die je nodig hebt om met je pensioenadviseur en/of accountant in gesprek te gaan. Ik roep je als dga op om zo spoedig mogelijk te beginnen met een inventarisatie samen met je pensioenadviseur. Hoe kijk je zelf tegen PEB aan? Was het een middel om belasting te besparen, of was het bedoeld voor je pensioen? Menig dga heeft het pensioen voor de werknemers in het bedrijf beter geregeld dan voor zichzelf. Ben jij ook zo’n dga? Bij naar schatting 100.000 BV’s is er niet genoeg vermogen in de BV om de commerciële reserve op te brengen. Bij zo’n 60.000 BV’s is er zelfs niet voldoende vermogen om de fiscale reserve op te hoesten. Dat zijn enorme aantallen. Hoe staan de zaken er in jouw BV voor en hoe zit het privé?

Ga met je pensioenadviseur in gesprek over de mogelijke consequenties van de wetgeving. Wat wil je eigenlijk zelf? En nog belangrijker in verband met nieuwe wetgeving: wat zijn de wensen van je partner en je kinderen? Om dat uit te zoeken is tijd nodig. Neem nu de tijd om in ieder geval de risicodekkingen goed te regelen en bekijk samen met je pensioenadviseur de mogelijke gevolgen voor jou en je gezin. Dat kan allemaal onafhankelijk van wijzigingen in de wetgeving.

Wacht dus niet op Wiebes, maar begin nu!