Arbeidsongeschiktheid: de feiten

Wist je dat 1 op de 10 zzp’ers en ondernemers arbeidsongeschikt raakt? En dat bijna 8 op de 10 zelfstandigen daar niets voor heeft geregeld? Over arbeidsongeschiktheid zijn veel mythes, maar ook veel harde feiten. Hier lees je enkele feiten uit ons eigen onderzoek.
Ondernemers, vooral zzp’ers en MKB-ondernemers, werken keihard. Tot wel 60 uur per week. En dat doen ze met plezier. Altijd maar doorgaan. Maar daar ligt ook hun valkuil. Want ze nemen nogal eens te veel hooi op hun vork. Of ze spannen de boog wel eens te lang. Tot het niet langer gaat. En er een burn-out op de loer ligt of genadeloos toeslaat. En het zijn vooral jongere ondernemers tot 34 jaar die het risico lopen op een burn-out, te herkennen aan onophoudelijke vermoeidheid en slapeloosheid. Dit soort klachten komt voor bij meer dan de helft van de jonge ondernemers. Maar ook ruim de helft van ondernemers van boven de 35 vertonen verschijnselen die duiden op een aanstaande burn-out. Die symptomen verdwijnen bij ondernemers van 65 jaar of ouder.

Werknemers in Nederland hebben gemiddeld 25 vakantiedagen. Zzp’ers en ondernemers bepalen zelf hoe vaak ze vrij nemen. Uit onderzoek van Allianz blijkt dat ondernemers het belangrijk vinden af en toe vrij te nemen en dan thuis te ontspannen, te sporten of een avondje uit te gaan. Maar een feestdag is voor ondernemers niet automatisch een vrije dag. Zo werken jonge ondernemers tot 34 jaar regelmatig door op feestdagen, vaker dan oudere ondernemers. Wel nemen de meeste ondernemers vrij tijdens een nationale feestdag, zoals met Pasen en Pinksteren.

Meer dan de helft van de ondernemers neemt ten minste 20 dagen vrij per jaar. Er zijn ook ondernemers die zichzelf 25 of meer vakantiedagen gunnen. Zzp’ers zijn daarin vrijer dan mkb’ers: 40 procent tegenover 30 procent. Het aantal vakantiedagen hangt duidelijk samen met de leeftijd. Zo nemen de meeste ondernemers van 65 jaar of ouder minstens 25 vakantiedagen op. Van de jongere ondernemers neemt slechts een derde zoveel vrij.

Maar er zijn ook echte doorwerkers: 1 op de 10 ondernemers neemt nog geen tien dagen per jaar vrij. En 1 op de 6 werkt het hele jaar door zonder vrij te nemen.

De premie die je betaalt voor je arbeidsongeschiktheids­verzekering of AOV kun je aftrekken voor de belasting. Dat scheelt al snel honderden euro’s. Maar een verrassend groot deel van de jongere ondernemers (59%) is niet op de hoogte van dit fiscale voordeel. En ook onder ondernemers van 35 jaar of ouder is 1 op de 3 onbekend met deze belastingaftrek.

Ruim 2 op de 10 ondernemers heeft een AOV. Onder klein mkb’ers is dat 37% en bij zzp’ers slechts 17%. Deze lage verzekeringsgraad staat in schril contrast met de bijna 60 procent ondernemers die zeggen zich zorgen te maken over het risico arbeidsongeschikt te raken.

De meeste ondernemers noemen de hoge kosten van een AOV als reden om geen AOV af te sluiten. Maar vaak weten ze dus niet dat de premie aftrekbaar is.

Over arbeidsongeschiktheid en AOV’s doen allerlei verhalen de ronde. Feiten en misvattingen. Dat verzekeraars nooit uitkeren. Dat ondernemers nooit ziek worden. Dat je altijd nog kunt terugvallen op de bijstand. Dat de AOV-premie veel te duur is. Dat… Maar feit is dat je je gelukkig prijst bent met je AOV als je arbeidsongeschikt raakt. Aan spijt of berouw heb je dan niks. Wil je weten wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jou kost?