2018 na einde PEB: zijn uw risicodekkingen nog goed geregeld?

Als u in het verleden Pensioen in Eigen Beheer (PEB) heeft opgebouwd, is 2017 waarschijnlijk niet zomaar aan u voorbij gegaan. U heeft in ieder geval actie moeten ondernemen om de opbouw van dit pensioen stop te zetten. Misschien heeft u zelfs al nagedacht over wat u met de waarde van dit opgebouwde pensioen wilt doen. Omzetten in een oudedagsvoorziening of afkopen met korting is nog mogelijk tot 31 december 2019.
Welke keuze u ook maakt of heeft gemaakt, vroeg of laat zult u wellicht opnieuw nadenken over uw inkomen voor later. Recente peilingen lijken aan te geven dat veel dga’s (nog) geen duidelijk beeld hebben hoe zij dit willen invullen.
Uw eigen pensioen valt niet onder de regels van de Pensioenwet, wel onder de wet Loonbelasting. U heeft als DGA dus volop ruimte en vrijheid om een goed pensioen op te bouwen. U kunt dit in een pensioenverzekering bij een verzekeraar opbouwen, maar ook is het mogelijk om binnen de BV vermogen op te bouwen voor later. Gaat uw voorkeur uit naar een pensioenverzekering, wilt u liever zelf sparen of beleggen, of kiest u liever voor een privé lijfrenteoplossing? Uw mogelijkheden als dga zijn divers. Laat u goed adviseren wat er het beste past in uw persoonlijke situatie.
Voor veel dga’s is een nabestaandenvoorziening ingeval van overlijden vóór pensioendatum belangrijk. Maar heeft u dit nog steeds goed geregeld? Ook al bent u nu nog niet direct bezig met uw inkomen voor later, vergeet niet tijdig om een nabestaandenvoorziening te regelen. Dit is met een lijfrente of sparen in box 3 niet te regelen. Heeft u hiervoor wel eens gedacht aan een verzekerde pensioenregeling?
Door te kiezen voor een verzekerde pensioenregeling, kiest u voor flexibiliteit. U kunt het gebruiken om alleen de risico‘s van overlijden af te dekken. Belangrijk is dat in dit product een fiscaal maximaal mogelijke nabestaandendekking is opgenomen. Dit is mogelijk tegen tarieven die niet veel afwijken van tarieven die voor een werknemerspensioen gelden. Ook voor wat betreft de kosten van de verzekeraar. Later kunt u, op het moment dathet u uitkomt , ervoor kiezen alsnog te starten met pensioenopbouw. Ook is het dan mogelijk om binnen de fiscale grenzen pensioenopbouw “in te halen”. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van een verzekerde pensioenregeling om de nabestaandenvoorziening weer goed te regelen? Ga dan naar www.allianz.nl/dgapakket voor meer informatie. Uw financieel adviseur maakt graag een vrijblijvende offerte voor u.