Verzekeringen voor in de groothandel

  • Voor specifieke risico's in de groothandel 
  • Pakketkorting oplopend tot 10%
  •  Uitstekende schade afhandeling
Als groothandel heb je te maken met een grote mate van ketenafhankelijkheid. Je bent kwetsbaar, zowel in de aan- als aflevering van goederen. Het pand waar je goederen opgeslagen worden, je transportmiddelen en je goederen zelf zijn jouw belangrijkste bedrijfsmiddelen. Bescherm deze dus  tegen schade of verlies. Of dat nu is door beschadiging door brand of water of inbraak of door andere gevaren. Allerlei risico’s die de continuïteit van je bedrijf in gevaar kunnen brengen. Maar denk ook eens aan de risico’s tijdens goederentransport of bij goederenopslag op andere locaties. Daarnaast heb je bij schade nog het risico dat je inkomsten misloopt, terwijl je de vaste lasten doorgaan. Andere aandachtspunten zijn je bedrijfsaansprakelijkheid, een veilige werkomgeving voor je medewerkers, het risico van wanbetaling door je afnemers en je cyberveiligheid. 
Verzeker jouw specifieke groothandelsrisico’s bij Allianz. Of je nu een kleine of een grote groothandel hebt. Samen met een onafhankelijk adviseur in jouw buurt, stem je onze krachtige en flexibele verzekeringsproducten eenvoudig af op jouw specifieke verzekeringsbehoefte. In veel gevallen past jouw keuze in ons aantrekkelijke Bedrijvenpakket. Jij krijgt dan één pakket voor de meest voorkomende risico’s in de groothandel: van gebouwen, goederen en inventaris, vrachtwagens, bedrijfsauto’s, heftrucks tot bedrijfsschade, koelschade, goederentransport en bedrijfsaansprakelijkheid.
30 verschillende, flexibele verzekeringen die naadloos op elkaar aansluiten
Uitgebreide dekking, scherpe tarieven, pakketkorting oplopend tot 10% en één duidelijke totaalfactuur
Jaarlijks vragen wij je om jouw actuele gegevens aan te leveren;  zo zijn jouw verzekeringen altijd up-to-date 
Vanuit de jaarlijkse check heb je tot bepaalde maximale bedragen recht op herstel onderverzekering op brandverzekeringen 
  • Voor heftrucks, palletwagens en ander rollend werkmaterieel.
  • WA-dekking: dekt schade die je werkmaterieel toebrengt aan anderen of spullen van anderen.
  • Bij keuze voor een casco-dekking: ook dekking schade aan of verlies van werkmaterieel zelf.
  • Diverse extra opties: dekking schade aan eigendommen, schade aan bestuurders zelf, dekking eigen gebrek tot en met 7 jaar en dekking tot en met 3 jaar op basis van aanschafwaarde.

Tip: Verzeker schade aan bestuurders van werkmaterieel mee! Dit is vaak uitgesloten op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en letselschades kunnen enorm oplopen. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met je verzekeringsadviseur.

Brandstoffen veilig bewaard

Bewaar brandstoffen of brandbare stoffen apart en op een veilige plaats. Zet een gasfles bijvoorbeeld wel in een gashok buiten het pand en niet in het magazijn. En plaats vloeibare brandstoffen in een daarvoor geschikte kast. Zo is de kans op brand- en explosiegevaar een stuk kleiner.

De gevel vrijhouden

Brandstichting en insluiping komen bij groothandels regelmatig voor. Voorkom dat een aangestoken brand in de buitenopslag doorslaat naar binnen. Zet pallets en andere brandbare buitenopslag dus niet tegen de gevel van het pand, maar minstens op 10 meter afstand en niet hoger dan 2 meter. Dat verkleint ook de kans dat deze buitenopslag wordt gebruikt om op het dak te klimmen of het pand binnen te komen.

Een veilig acculaadstation

Groothandels maken in het magazijn vaak gebruik van elektrische palletwagens. Zorg voor een veilige oplaadplek met voldoende ventilatie voor dit type werkmaterieel. Houd laders goed vrij van brandbare opslag, hang laadkabels én laders altijd op en zorg voor een veilige ondergrond (zoals beton).

Check brandveiligheid van elektra

Brand ontstaat vaak door tekortkomingen in de elektra. Laat elektrische installaties dus periodiek keuren, dat is ook wettelijk verplicht. Maar brand kan ook ontstaan door ‘kleine’ verouderde of kwalitatief slechte elektra her en der verspreid in het pand. Denk aan doorgeluste elektra met onveilige stekkerdozen of kroonsteentjes, oude radio’s of tosti-ijzers die door medewerkers van huis zijn meegenomen. Wees dus alert op veilige ‘kleine’ elektra.

Goederentransport: vooraf regelen

Goederen kunnen tijdens transport beschadigen of verloren gaan. Maak duidelijke afspraken welke partij het risico tijdens transport draagt: de koper óf de verkoper. Dat voorkomt nare discussies achteraf. Onderzoek ook grondig de voorwaarden van de transporteur. Vaak hanteren zij een veel lager maximum schadebedrag dan de echte waarde van de goederen. Dan is bijverzekeren raadzaam om een flinke schadepost achteraf te voorkomen.

Wij begrijpen de risico’s in de groothandel en zetten onze expertise voor je in. Jij krijgt de best passende verzekeringsoplossing in jouw specifieke situatie. 
Wij delen onze kennis over risico-preventie met jou om schade te voorkomen. Ontstaat er toch schade, dan kun je bouwen op onze uitstekende schadeafhandeling.
Allianz is een wereldwijde, betrouwbare verzekeraar en het nummer 1 verzekeringsmerk ter wereld.

Fluctuaties in de voorraad komen bij groothandels vaak voor. Daarom is onze bescherming tegen onderverzekering juist interessant. Hieronder leggen we uit hoe dat werkt.

Bij het Allianz Bedrijvenpakket ontvang je ieder jaar een digitaal onderhoudsformulier. Vul je dit tijdig in? Dan zorgen wij samen met jouw verzekeringsadviseur ervoor dat je verzekering up-to-date is. Ook heb je dan het recht op herstel onderverzekering. Hoe dat werkt?

Blijkt bij een schade dat het verzekerde bedrag toch te laag is? En is bij de verzekering de onderverzekeringsregel van toepassing? Dan mag je het verzekerde bedrag tegen premieverrekening met terugwerkende kracht alsnog verhogen met maximaal 30%. Hierbij geldt een maximumbedrag van € 250.000,-. Voor de bedrijfsschadeverzekering geldt dit maximumbedrag niet.

Zo heb je extra zekerheid en beweegt de dekking van je verzekering mee, bijvoorbeeld met de fluctuaties van je voorraad.

Vraag naar de voorwaarden van onze bescherming tegen onderverzekering bij jouw verzekeringsadviseur.

Binnen het Bedrijvenpakket bieden we je ook een groot aantal zakelijke autoverzekeringen, ook voor elektrische auto’s. Je kunt deze zelf naar keuze samenstellen, altijd met een scherp tarief, een goede dekking en eventuele aanvullende verzekeringen zoals pechhulp. Bij een elektrische auto bieden we naast de basis- en aanvullende verzekeringen de volgende extra’s:

  • Speciale pechhulp voor volledig elektrische auto’s. Als de accu onverwacht leeg raakt tijdens een autorit, krijg je pechhulp. Een hulpverlener brengt jou en de auto naar je eindbestemming of de dichtstbijzijnde laadpaal.
  • Schade aan jouw eigen oplaadpunt, zolang dit niet op een andere verzekering gedekt is.
  • Schadeherstel door gespecialiseerde automonteurs.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur. Of bekijk hier dan alle zakelijke autoverzekeringen en bereken direct jouw premie voor een bestelauto of zakelijke auto.

autoschade-melden