Wijziging inlog en autorisatie Allianz Verkeersplein

U gebruikt nu binnen uw bedrijf één inlogcode voor de portal Allianz Verkeersplein. Eind april vervangen wij dit door persoonsgebonden inlogcodes per medewerker. Tegelijkertijd kunt u via de nieuwe gebruikersbeheermodule zelf bepalen welke medewerkers u toegang tot uw gegevens geeft en voertuigen aan- en af kunnen melden.
Met Allianz Verkeersplein kunt u voertuigen voor de verzekering aan- en afmelden. Op dit moment heeft u binnen uw bedrijf één inlogcode voor de portal. Deze inlogcode is niet persoons- en tijdgebonden. Dit brengt allerlei beveiligingsrisico’s voor u en ons met zich mee.

Daarom breiden wij de portal binnenkort uit met een gebruikersbeheermodule. U kunt dan zelf uw medewerkers via een eigen inlogcode toegang geven tot de portal. U kunt dus bepalen wie toegang heeft tot uw gegevens en wie niet. En wie voertuigen aan- en af kunnen melden. Ook kunt u de toegang voor medewerkers hiermee zelf intrekken. Bijvoorbeeld van personen die niet meer bij u werkzaam zijn.

Medio april ontvangt u uw persoonlijke inlogcode voor de gebruikersbeheermodule. Zodra u deze heeft ontvangen kunt u met de gebruikersbeheermodule de autorisaties voor medewerkers van uw organisatie aanmaken. Wij vragen u deze autorisaties voor 25 april  in te voeren. Wilt u daar alvast rekening meehouden?

De betreffende medewerkers ontvangen hun persoonlijke inlogcodes eind april. Deze nieuwe inlogcodes zijn vanaf dan direct te gebruiken. Met uw huidige inlogcode kunt u dan niet meer inloggen. Het is belangrijk dat u tijdig medewerkers autoriseert.

De nieuwe persoonlijke inlogcode vervangt uw huidige inlogcode. De nieuwe persoonsgebonden inlogcode kent tweestapsverificatie. U logt in met uw persoonlijke inlogcode gecombineerd met een wachtwoord, die u per SMS ontvangt. Zo zijn uw gegevens beter beschermd.
Als voor uw organisatie niet de juiste beheerder is aangesteld dan kunt u via het startscherm de portal de juiste beheerder invoeren.
Dan verandert dit niet. Uw verzekeringsadviseur krijgt ook persoonlijke inlogcodes, waarmee dit gewoon mogelijk blijft.
Meer informatie ontvangt u begin april. Heeft u nu vragen? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.