Wijziging inlog en autorisatie www.allianzbedrijven.nl

U gebruikt nu binnen uw bedrijf één inlogcode voor de portal www.allianzbedrijven.nl. Eind april vervangen wij dit door persoonsgebonden inlogcodes per medewerker. U bent binnen uw organisatie als beheerder geregistreerd. Binnen uw bedrijf kunt u straks zelf de toegang voor uw medewerkers beheren.

Met onze portal www.allianzbedrijven.nl kunt u voor zakelijke schade- en inkomensverzekeringen eenvoudig premies berekenen, offertes maken en polissen aanvragen. En voor zakelijke schadeverzekeringen wijzigingen indienen.

Op dit moment heeft u binnen uw kantoor voor onze portal één inlogcode. Deze inlogcode is niet persoons- en tijdgebonden. Dit brengt allerlei beveiligingsrisico’s voor u en ons met zich mee.

Daarom breiden wij de portal binnenkort uit met een gebruikersbeheermodule. U kunt dan zelf uw medewerkers via een eigen inlogcode toegang geven tot de portal. U kunt dus bepalen wie toegang heeft tot uw (klant)gegevens en wie niet. Ook kunt u de toegang voor medewerkers hiermee zelf intrekken. Bijvoorbeeld van personen die niet meer bij u werkzaam zijn.

Binnen uw organisatie bent u als beheerder van de portal www.allianzbedrijven.nl geregistreerd. U ontvangt medio april uw persoonsgebonden inlogcode voor de gebruikersbeheermodule en de daarbij behorende informatie.

Medio april ontvangt u uw persoonlijke inlogcode voor de gebruikersbeheermodule. Zodra u deze heeft ontvangen kunt u met de gebruikersbeheermodule de autorisaties voor medewerkers van uw organisatie aanmaken. Wij vragen u deze autorisaties voor eind april in te voeren. Wilt u daar alvast rekening meehouden?

De betreffende medewerkers ontvangen hun persoonlijke inlogcodes eind april. Deze kunnen zij dan direct gebruiken. U en uw medewerkers kunnen vanaf dat moment niet meer met uw huidige kantoorinlogcode in www.allianzbedrijven.nl inloggen. Het is belangrijk dat u tijdig medewerkers autoriseert.

De nieuwe persoonlijke inlogcode vervangt uw huidige inlogcode van uw kantoor. De nieuwe persoonsgebonden inlogcode kent tweestapsverificatie. U logt in met uw persoonlijke inlogcode gecombineerd met een wachtwoord, die u per SMS ontvangt. U kunt uw persoonlijke inlogcode ook koppelen aan uw digitaal paspoort. Zo zijn uw klantgegevens beter beschermd.
Als voor uw organisatie niet de juiste beheerder is aangesteld dan kunt u via het startscherm op www.allianzbedrijven.nl de juiste beheerder invoeren.
Klik hiervoor op de link “Inventarisatie beheerder”.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw team. De contactgegevens kunt u inzien in www.allianzbedrijven.nl onder het tabblad “Uw Team”. Wij helpen u graag verder.