Premie via VPI

Alle genoemde producten zijn beschikbaar via VPI. Op Volmachtbeheer staan de handleidingen om de producten via VPI in te richten voor ANVA, CCS en DIAS.

Let op: er zijn bijzondere richtlijnen voor de inboedel- en woonhuisverzekering.

Onze nieuwe inboedel- en woonhuisproducten hebben een premier risque verzekerde som van € 125.000 en € 600.000. U krijgt echter via VPI wel een risico gebaseerde verzekerde som terug. Deze verzekerde som moet u vastleggen in uw backoffice, omdat die nodig is voor uw beoordeling van het cumulatierisico en omdat die informatie verplicht is bij de aanlevering van uw NVGA Polis- en Schadebestanden.