Uw verzekering is vernieuwd

De afgelopen jaren hebben wij onze particuliere schadeverzekeringen vernieuwd. Deze verzekeringen kennen gunstige dekkingsvoorwaarden. Ook onze bestaande klanten willen wij laten profiteren van de voordelen van deze nieuwe verzekeringen. Daarom hebben wij uw verzekering omgezet naar onze nieuwste verzekering. U bent en blijft goed verzekerd. Aan de hand van veelgestelde vragen leggen we uit wat er nu wel en (vooral) niet verandert. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw adviseur. Hij kan u verder helpen.
Bij de omzetting zijn uw dekking en uw premie gelijk gebleven. Ook uw verzekeringsadviseur is dezelfde gebleven. U bent en blijft goed verzekerd. Bovendien geldt op uw polis de “Garantie beste dekking”. Hiermee geven wij u de garantie dat wij een nieuwe schade behandelen volgens de voorwaarden die voor u de ruimste dekking bieden. Dat kunnen de oude of de nieuwe Allianz-voorwaarden zijn. Deze garantie geldt op uw polis tot 1 jaar na de eerstkomende verlengingsdatum van uw verzekering. Na die periode gelden uitsluitend de nieuwe Allianz-voorwaarden. De verlengingsdatum van uw verzekering is op uw nieuwe polis vermeld bij het kopje “Einddatum”.

Het enige wat direct bij de omzetting naar is veranderd is uw polisnummer. En dat wij de premie voortaan per verzekering bij u in rekening brengen. Dit is alleen het geval als u de premie rechtstreeks aan ons betaalt. Bij uw oude (pakket)verzekering(en) werd de premie voor al uw (pakket)verzekeringen in één bedrag bij u in rekening gebracht.