Single Euro Payments Area (SEPA)

De komende periode gaan consumenten en bedrijven gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number). Het is een langer rekeningnummer dat voor een deel bestaat uit uw huidige nummer.

Waar moet ik rekening mee houden?

Het enige wat voor u écht belangrijk is, is dat u weet waar u uw IBAN kunt vinden. Steeds meer bedrijven, organisaties en overheden gaan de komende jaren met IBAN werken en kunnen u om uw IBAN vragen. Let wel, IBAN is niet nieuw. U vindt dit nummer al op uw bankafschrift of de site van uw bank. IBAN bestaat in Nederland uit 18 tekens. Het is uw huidige rekeningnummer vooraf gegaan door de landcode, een controlegetal, letters die uw bank aanduiden en een aanvulling met nullen. Alleen het controlegetal is echt nieuw.

Veelgestelde vragen

SEPA zorgt ervoor dat er één Europese betaalmarkt komt voor alle eurolanden. Dat versterkt de positie van Europa om te concurreren met de rest van de wereld.

De afkorting SEPA staat voor Single Euro Payments Area: één Europese betaalmarkt.

Alle Nederlandse consumenten krijgen te maken met SEPA. Op korte termijn merkt u als klant van Allianz nog weinig. De wijze waarop Allianz betalingen en incasso’s uitvoert, blijft min of meer hetzelfde. De meest zichtbare wijziging voor u is uw bankrekeningnummer, welke langer wordt. Uw eigen bank zal u hierover informeren. Het rekeningnummer gaat International Bank Account Number (IBAN) heten. U hoeft uw nieuwe IBAN nummer niet aan ons door te geven. Allianz regelt zelf dat dit in haar systemen verwerkt zal worden. Heeft u een spaarrekening bij Allianz? Dan wijzigt ook dit rekeningnummer.

IBAN staat voor International Bank Account Number welke in elk land op soortgelijke wijze is opgebouwd. Het nummer bestaat uit het huidige rekeningnummer, dat vooraf wordt gegaan door de landcode (NL voor Nederland), een controlegetal (twee cijfers), een code van de bank (in Nederland vier letters) en één of meerdere nullen. In Nederland bestaat IBAN uit 18 tekens, in andere landen varieert dit van 15 tot maximaal 34 tekens. IBAN wordt nu vooral gebruikt voor grensoverschrijdende betalingen, de bedoeling is dat IBAN straks gebruikt wordt voor alle binnenlandse betalingen.

Deze hoeft u niet zelf om te zetten. U heeft nu al een IBAN: deze is te vinden op uw rekeningafschriften en in de internetbankieromgeving. Wanneer u klant bent van Allianz zal uw rekeningnummer automatisch omgezet worden.

Alle rekeningnummers die zijn uitgegeven door Nederlandse banken zijn in principe opgenomen in de IBAN BIC Service. In een aantal gevallen is het mogelijk dat het rekeningnummer niet kan worden terug gevonden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij sommige spaarrekeningen, rekeningen in vreemde valuta of rekeningnummers die pas enkele weken geleden zijn uitgegeven. Neem in dat geval contact op met de persoon, het bedrijf of de instantie waarvan u de IBAN wilt weten.

Allianz gaat ook gebruik maken van de nieuwe acceptgiro. Deze zal er iets anders uitzien dan u gewend bent, onder andere zal uw IBAN worden vermeld.