Waardeoverzicht

Informatie voor klanten met een Direct Ingaand Keuze Pensioen

Uw Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen is een variabel pensioen. Een variabel pensioen is een pensioen dat elk jaar wordt aangepast.

Voor het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen stellen we ieder jaar opnieuw in januari de hoogte van het variabele deel en daarmee uw nieuwe uitkering vast. Dit doen we met behulp van het behaalde rendement in het jaar ervoor, de actuele rentecurve van de DNB en hoe oud we denken dat mensen gaan worden. Voor 2019 hebben wij uw pensioenuitkering opnieuw vastgesteld. U heeft hiervoor een waardeoverzicht ontvangen.

Heeft u vragen over uw waardeoverzicht? Bekijk dan de veelgestelde vragen over het waardeoverzicht.

Informatie voor klanten met een levensverzekering

Ieder jaar krijgt u van ons een waardeoverzicht. Met dit waardeoverzicht houden wij u op de hoogte van de waardeontwikkeling van uw beleggingsverzekering.

Het waardeoverzicht is opgesteld conform de richtlijnen van commissie-De Ruiter

Heeft u vragen over uw waardeoverzicht? Bekijk dan de veelgestelde vragen over het waardeoverzicht.

Informatie voor klanten met een pensioenverzekering

Ieder jaar krijgt u van ons een waardeoverzicht. Hierin ziet u de waardeontwikkeling van uw pensioenverzekering. U ontvangt het waarde-overzicht aan het eind van de maand maart.

U kunt de waardeontwikkeling van uw pensioenverzekering ook elke dag raadplegen op uw Persoonlijke Pensioen Portaal.

Heeft u een vraag over uw waardeoverzicht? Bekijk dan de veelgestelde vragen over het waardeoverzicht.

Informatie voor adviseurs

Pensioen
De waardeoverzichten van Allianz Pensioen, Allianz Netto Pensioen en Allianz Advantage Pensioen zijn beschikbaar op de tussenpersoonportaal.