U weet wat u krijgt

Wij vragen geen kwijting bij het geven van de tegemoetkoming. U kunt de tegemoetkoming dus altijd nog door een rechter laten toetsen.

De tegemoetkomingsregeling van Allianz voor te veel berekende kosten is verbeterd. Een eventuele tegemoetkoming wordt niet op de einddatum aan het eindkapitaal toegevoegd, maar al eerder. De tegemoetkoming over de reeds verstreken looptijd is in december 2012 vastgesteld en als één bedrag in de polis gestort. De hoogte van dit bedrag vindt u voor het eerst op het waardeoverzicht 2013 terug onder ‘Inbrengen tegemoetkoming’.

De tegemoetkoming over de resterende looptijd tot de einddatum wordt vanaf 1 april 2013 maandelijks in de polis gestort. Deze maandelijkse stortingen lopen door zolang er premie wordt betaald. Bij beëindigen of premievrijmaken van de polis stoppen de maandelijkse stortingen. U vindt de maandelijkse stortingen voor het eerst op het waardeoverzicht 2013 terug onder ‘Inbrengen tegemoetkoming’.

Voor Universal Leven hanteert Allianz een andere aanpak. Hier geldt dat alleen het bedrag over 2013 als vooruitbetaling per december 2012 in de polis is gestort. Wij zullen voor Universal Leven jaarlijks in december een eventuele tegemoetkoming voor het volgende jaar in de polis storten.