Vraag en antwoord

Polishouders van beleggingsverzekeringen van Allianz Nederland Levensverzekering en Universal Leven komen in aanmerking voor een tegemoetkoming indien blijkt dat de totale ingehouden kosten boven het afgesproken maximum uitkomen. In de regeling staan de voorwaarden voor de beleggingsverzekeringen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming. Ook zijn daarin de maximale kosten uitgelegd. Kijk hier voor de regeling

De minister van Financiën heeft de Ombudsman Financiële Dienstverlening gevraagd om te bemiddelen tussen iedereen die een beleggingsverzekeringen heeft en de verzekeraars. De regeling van Allianz is tot stand gekomen in goed overleg met de Ombudsman Financiële Dienstverlening. De Ombudsman is akkoord met de wijze waarop we de tegemoetkoming berekenen.

Nee. De regeling is van toepassing op iedereen die een beleggingsverzekering heeft afgesloten bij Allianz (of haar rechtsvoorgangers en/of Universal Leven).

Er is een aantal voorwaarden waaraan beleggingsverzekeringen moeten voldoen om voor tegemoetkoming in aanmerking te komen. Deze voorwaarden staan in de Regeling Beleggingsverzekeringen. Een overzicht van de producten waarop de regeling van toepassing is, vindt u hier.

Als uw tegemoetkoming 0 euro is, dan verwachten wij dat de eindwaarde van uw verzekering hoger is dan de eindwaarde gebaseerd op de normkostenberekening.

In de brief bij uw waardeoverzicht staat welk kostenpercentage voor uw beleggingsverzekering van toepassing is. Meer uitleg over de kostenpercentages staan in de regeling. Deze kunt u hier lezen.

Nee. De overeenkomst voorziet niet in een tegemoetkoming voor tegenvallende beleggingsresultaten. Als u zich zorgen maakt over de beursontwikkelingen en de waardeontwikkeling van uw verzekering, kunt u het beste contact opnemen met uw financieel adviseur.

U doet er verstandig aan advies in te winnen wanneer u uw verzekering wilt omzetten, aanpassen of beëindigen. Het wijzigen van uw verzekering brengt financiële of fiscale gevolgen met zich mee, waardoor u niet altijd goedkoper uit bent.

Uw financieel adviseur kent uw persoonlijke situatie. Hij kan u kosteloos inzicht geven in het product. Met zijn hulp kunt u dan bepalen of u de verzekering bijvoorbeeld wilt aanpassen of omzetten naar een ander product. De gegevens van uw adviseur kunt u terugvinden op het jaarlijkse waardeoverzicht.

Wilt u een andere adviseur? Op onze website kunt u een adviseur bij u in de buurt vinden.

Vraag en antwoord aanvullende maatregelen

Dit bedrag kunt u vinden onder het kopje: ‘Inbreng tegemoetkoming’.

Een eventuele tegemoetkoming wordt niet op de einddatum aan het eindkapitaal toegevoegd, maar al eerder. De tegemoetkoming over de reeds verstreken looptijd is in december 2012 vastgesteld en als één bedrag in de polis gestort. De tegemoetkoming over de resterende looptijd tot de einddatum wordt vanaf 1 april 2013 maandelijks in de polis gestort.

Voor Universal Leven hanteert Allianz een andere aanpak. Hier geldt dat alleen het bedrag over 2013 als vooruitbetaling per december 2012 in de polis is gestort. Wij zullen voor Universal Leven jaarlijks in december een eventuele tegemoetkoming voor het volgende jaar in de polis storten.

Wij hebben met ingang van 1 december 2012 de beheervergoeding van verschillende fondsen verlaagd. De beheervergoeding van het Allianz Internationaal Aandelen Fonds, Allianz Offensief Mix Fonds en Allianz Defensief Mix Fonds is verlaagd met 0,25%. De beheervergoeding van het Allianz Holland Vastrentend Fonds is verlaagd met 0,35%.