Vraag en antwoord

Polishouders van beleggingsverzekeringen van Allianz Nederland Levensverzekering en Universal Leven komen in aanmerking voor een tegemoetkoming indien blijkt dat de totale ingehouden kosten boven het afgesproken maximum uitkomen. In de regeling staan de voorwaarden voor de beleggingsverzekeringen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming. Ook zijn daarin de maximale kosten uitgelegd. Kijk hier voor de regeling

De minister van Financiën heeft de Ombudsman Financiële Dienstverlening gevraagd om te bemiddelen tussen iedereen die een beleggingsverzekeringen heeft en de verzekeraars. De regeling van Allianz Nederland is tot stand gekomen in goed overleg met de Ombudsman Financiële Dienstverlening. De regeling is gebaseerd op de regeling die enkele andere verzekeraars eerder hebben afgesproken met verschillende belangenorganisaties van consumenten en de Ombudsman Financiële Dienstverlening.

Nee. De regeling is van toepassing op iedereen die een beleggingsverzekering heeft afgesloten bij Allianz Nederland (of haar rechtsvoorgangers en/of Universal Leven).

Er is een aantal voorwaarden waaraan beleggingsverzekeringen moeten voldoen om voor tegemoetkoming in aanmerking te komen. Deze voorwaarden staan in de Regeling Beleggingsverzekeringen. Een overzicht van de producten waarop de regeling van toepassing is, vindt u hier.

Als op uw waardeoverzicht een bedrag indicatie tegemoetkoming staat dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming. Als u stopt dan maken wij de berekening opnieuw. Wij houden er dan rekening mee dat de verzekering korter loopt dan was aangevraagd.

Als uw tegemoetkoming 0 euro is, dan verwachten wij dat de eindwaarde van uw verzekering hoger is dan de eindwaarde gebaseerd op de normkostenberekening.

In de brief bij uw waardeoverzicht staat welk kostenpercentage voor uw beleggingsverzekering van toepassing is. Meer uitleg over de kostenpercentages staan in de regeling. Deze kunt u hier lezen.

Nee. De overeenkomst voorziet niet in een tegemoetkoming voor tegenvallende beleggingsresultaten. Als u zich zorgen maakt over de beursontwikkelingen en de waardeontwikkeling van uw verzekering, kunt u het beste contact opnemen met uw financieel adviseur.

Uw beleggingsverzekering kan worden aangepast of omgezet. Aanpassingen van financiële producten kunnen fiscale en juridische consequenties hebben. Laat u bij dit soort belangrijke beslissingen daarom altijd bijstaan door een financieel adviseur. Allianz Nederland kan niet optreden als financieel adviseur.