Regeling Tegemoetkoming Pensioen

Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid maximale kosten aanbevolen voor pensioen beleggingsverzekeringen. De aanbeveling heeft geresulteerd in een toetsnorm voor het verleden bestaande uit een percentage van de premie van 9,5% per jaar en een percentage van het belegd vermogen van 1,5% per jaar. De Ombudsman Financiƫle Dienstverlening heeft daarna de toetsnorm beoordeeld en adequaat bevonden.

Aan de hand van deze aanbeveling is een tegemoetkomingregeling uitgewerkt voor pensioen beleggingsverzekeringen van Allianz. U krijgt een tegemoetkoming als uit deze regeling blijkt dat er teveel kosten zijn ingehouden op uw verzekering.

Hieronder vindt u actuele informatie en antwoord op veelgestelde vragen. Ook vindt u hier de brieven die door ons in december 2011 aan werknemers en werkgevers zijn verzonden.

Nieuws

Vanaf oktober 2012 hebben wij klanten geïnformeerd, die in het verleden een pensioenverzekering bij Allianz of een van haar rechtsvoorgangers hadden en deze hebben beëindigd. 

In deze brief hebben wij laten weten of er recht is op een tegemoetkoming in verband met te veel ingehouden kosten.

Als u een beëindigde pensioenverzekering heeft en nog geen bericht van ons heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via het contactformulier. Vermeldt u hierin uw polisnummer(s) en uw adresgegevens. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht van ons.

De tegemoetkomingregeling van Allianz is verbeterd. De tegemoetkoming wordt niet op de pensioendatum aan het pensioenkapitaal toegevoegd, maar al eerder. Dat betekent dat wij, indien u recht heeft op tegemoetkoming, het bedrag voor te veel ingehouden kosten in het verleden, in december 2012 in uw polis hebben gestort. De te veel ingehouden kosten over de resterende looptijd, worden in vaste bedragen periodiek in uw polis gestort. In het waardeoverzicht 2012, dat u in het tweede kwartaal van 2013 van ons ontvangt, ziet u of u in aanmerking komt voor de tegemoetkomingregeling en wat het bedrag is.

Downloads