Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Allianz Nederland Levensverzekering heeft sinds 2010 het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor onze dienstverlening en onze klantgerichte manier van werken. De Stichting Toetsing Verzekeraars controleert regelmatig of wij nog voldoen aan de eisen van het Keurmerk.
 • wij u een begrijpelijk product bieden
 • wij u een product bieden dat geschikt voor u is
 • wij u helder en eerlijk informeren en voorlichten
 • wij u in duidelijke en begrijpelijke taal informeren en voorlichten
 • wij goed bereikbaar zijn en optimale dienstverlening bieden
 • wij een consistent kwaliteitsbeleid hebben waarbij uw belang centraal staat.

Wilt u meer weten wat u van ons als verzekeraar met dit keurmerk kunt verwachten? Bekijk dan hier een korte film.

Onze beloftes en prestaties zijn meetbaar en worden getoetst door de Stichting toetsing verzekeraars (Stv). De Stv controleert ons op drie prestatiegebieden. 

 • A: U begrijpt het product
 • B: Het product is geschikt voor u
 • C: De dienstverlening is van optimale kwaliteit
 • A: U begrijpt het product

U moet een verzekering of financieel product begrijpen. U weet welke verzekering u wilt of heeft en wat deze verzekering voor u doet. U moet er bovendien op kunnen vertrouwen dat de verzekering doet wat u verwacht.

 1. Productwijzers
  In de productwijzers vindt u een beknopt overzicht van de belangrijkste kenmerken van een verzekering. Ook leest u erin waarvoor de verzekering dient. Allianz Nederland Levensverzekering heeft voor al haar verzekeringen een productwijzer. Deze vindt u op onze site als pdf bij de afzonderlijke producten.
 2. Heldere voorlichting en taalgebruik
  Wij bieden eerlijke voorlichting over onze producten en schrijven alle informatie in begrijpelijke en duidelijke taal.
 3. Informatie Wijzer in geldzaken
  Op de website van Wijzer in geldzaken vindt u onafhankelijke informatie over geldzaken en verzekeren. 
 4. Medische acceptatie en gezondheidsverklaring
  Voor sommige verzekeringen is een medische keuring nodig of vragen wij u een gezondheidsverklaring in te vullen. Op onze site informeren wij u duidelijk over ons medische acceptatieproces en over uw rechten en plichten.

B: Het product is geschikt voor u

Wij maken en bieden producten die een toegevoegde waarde voor u hebben en die voor u geschikt zijn. Daarbij letten wij ook op veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op de geschiktheid van het product.

Allianz Nederland Levensverzekering toont dit aan met de Product Approval Procedure en de Product Review Procedure. Dit zijn regels en procedures voor de ontwikkeling van nieuwe producten en voor de toetsing van bestaande producten. De Stichting toetsing verzekeraars toetst een of meer producten aan de uitgangspunten.

C: De dienstverlening is van optimale kwaliteit

Wij richten onze dienstverlening zo optimaal mogelijk in voor uw belang.

 1. Reactietermijnen
  Als u ons telefonisch, via een brief of per e-mail een vraag stelt, een verzekering aanvraagt of uw polis wilt veranderen, reageren wij zo snel mogelijk. Voor sommige reacties nemen we iets langer de tijd omdat de beantwoording of verwerking ervan arbeidsintensief is. Meestal reageren wij binnen 10 werkdagen, in sommige gevallen binnen 30 werkdagen. In dit document kunt u onze reactietermijnen per verzoek zien.
 2. Klachtenbehandeling
  Het kan gebeuren dat een verzekering, product of service niet helemaal aan uw verwachtingen voldoet. Dan kunt u een klacht bij ons indienen. Wij nemen iedere klacht serieus. Daarvoor hebben wij vaste procedures. Wat wij als een klacht zien en hoe wij met klachten omgaan, vindt u precies omschreven op onze website. Ieder jaar publiceren wij op onze website een rapport van ontvangen en afgehandelde klachten.
 3. Telefonisch contact
  Uw verzekeringsadviseur is uw eerste aanspreekpunt. Maar voor vragen kunt u ons ook altijd bellen. U krijgt altijd een medewerker te spreken met benodigde kennis over het onderwerp of de vraag waarover u belt. Wij streven ernaar dat u nooit langer dan 5 minuten hoeft te wachten voordat u een medewerker aan de lijn krijgt.
 4. E-mailbehandeling
  Uw verzekeringsadviseur is uw eerste aanspreekpunt. Maar voor vragen kunt u ons ook digitaal bereiken. Voor het melden van schades en adreswijzigingen kunt u de speciale webpagina’s gebruiken. U kunt ons ook een e-mailbericht sturen.
  Meer informatie over onze reactietermijnen
 5. Vragen en antwoorden over uw arbeidsongeschiktheidsmelding
  U heeft zich arbeidsongeschikt gemeld bij Allianz. En dan? In dit bestand vindt u een antwoord op de belangrijkste vragen, wat u kunt verwachten van alle betrokken partijen. En wat Allianz van u mag verwachten.
Klantgericht verzekeren is een proces waaraan wij continu werken. Zo doen wij ieder jaar mee met een grootschalig onderzoek geïnitieerd door het Verbond van Verzekeraars onder klanten van verzekeraars - uitgevoerd door onderzoeksbureau TNS NIPO.

Wilt u Allianz met andere verzekeraars vergelijken? Ga dan naar de website VerzekeraarsInBeeld (www.verzekeraarsinbeeld.nl) om de scores van alle deelnemende verzekeraars bekijken en te vergelijken.