Direct Ingaand Pensioen

Gegarandeerde vaste uitkering

Direct Ingaand Pensioen

Gaat u binnenkort met pensioen? En heeft u een pensioenverzekering waarbij een bedrag (koopsom) beschikbaar komt? Dan moet u binnenkort kiezen waar u uw pensioenuitkering aankoopt. Allianz biedt u met het Direct Ingaand Pensioen een gegarandeerde vaste uitkering.

Waarom Direct Ingaand Pensioen?

 1. U ontvangt uw pensioenuitkering van een betrouwbare en solvabele verzekeraar. Dat is een geruststellende gedachte.
 2. U kunt ook voor zekerheid kiezen voor uw partner, als u overlijdt.
 3. U kunt zelf bepalen wanneer u de uitkering wilt ontvangen. Bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal.
 4. Geen kleine lettertjes: wij geven u vooraf duidelijkheid over de kosten en de voorwaarden van het Direct Ingaand Pensioen.
 5. U heeft bij ons verschillende keuzemogelijkheden, waaronder een hoog-laag constructie, de pensioenknip en binnenkort: doorbeleggen.

Welke vragen worden hierover gesteld?

De hoogte van uw uitkering berekenen wij voor u op basis van de volgende punten:

 1. Het bedrag dat u gespaard of belegd heeft.
 2. De hoogte van de rente op het moment dat u de verzekering afsluit.
 3. De tijd dat u de uitkering wilt krijgen.
 4. Of u wilt dat uw partner een uitkering krijgt na uw overlijden.
 5. Hoe vaak u per jaar een uitkering wilt.
 6. Hoeveel belasting u moet betalen.

De hoogte en duur van de uitkeringen staan vast bij het afsluiten van het Direct Ingaand Pensioen. Uw uitkering is daarom gegarandeerd.

De hoofdregel is dat u een levenslange uitkering aankoopt voor u en uw partner samen. U ontvangt dan zolang u leeft een uitkering.

Door invoering van de Pensioenknip heeft u tijdelijk de mogelijkheid om met een deel van het kapitaal een direct ingaande, tijdelijke uitkering aan te kopen. Deze uitkering mag maximaal 2 jaar lopen. Het restant stelt u uit tot de tijdelijke uitkering is afgelopen, voor de aankoop van een levenslange uitkering.

De pensioenknip is tijdelijk en kan alleen gebruikt worden door mensen die vóór 1 januari 2017 met pensioen gaan.

U beslist zelf hoe vaak u de uitkering krijgt: iedere maand, ieder kwartaal, ieder halfjaar of ieder jaar.

Het bedrag dat u betaalt, is meestal hetzelfde bedrag dat u in het verleden in uw pensioenverzekering heeft gespaard of belegd. U beslist zelf hoeveel u stort. U betaalt in één keer een bedrag van minimaal € 10.000,-. Dit bedrag wordt ook wel de koopsom genoemd.

Na uw overlijden gaat het partnerpensioen in, als u dit hebt meeverzekerd. Dit is in principe 70 procent van het overeengekomen ouderdomspensioen. Dit percentage kunt u eventueel verlagen. Hiervoor is wel goedkeuring nodig van uw partner. Hebt u geen partner? Of hebt u geen partnerpensioen meeverzekerd? Dan vervalt het kapitaal.

Ja, het is mogelijk om meerdere koopsommen van bijvoorbeeld andere verzekeringen toe te voegen aan het Direct Ingaand Pensioen.

Poliskosten
De kosten voor het maken van de polis zijn € 275,-.

Administratiekosten
De administratiekosten hangen af van hoe vaak u de uitkering krijgt, bijvoorbeeld per maand of per jaar krijgt. Daarnaast hangen de administratiekosten af van hoe lang de uitkering duurt, bijvoorbeeld 5 jaar, 10 jaar of levenslang. In de offerte staat precies hoe hoog deze kosten zijn.

Distributiekosten
Als u het Direct Ingaand Pensioen afsluit zonder advies (Execution Only) dan betaalt u voor het rechtstreeks afsluiten van het Direct Ingaand Pensioen € 150,- distributiekosten. In ons Dienstverleningsdocument staat wat u van Allianz kunt verwachten.

Ja, u moet belasting betalen. Toen u de premies betaalde, mocht u ze aftrekken van de belasting. Nu krijgt u een uitkering uit het Direct Ingaand Pensioen en betaalt u belasting in box 1. Wij trekken de belastingen en premies voor de Belastingdienst van de uitkering af voordat wij de uitkering aan u betalen.

Is er door u of de overledene voor het Direct Ingaand Pensioen gekozen? Wij wensen u veel sterkte bij uw verlies. Omdat u wel wat anders aan uw hoofd heeft, proberen we het afhandelen van financiële zaken voor u zo makkelijk mogelijk te maken. Lees hier hoe u een overlijden kunt melden.

Nee, een verzekering waarvoor een uitkering is gedaan kan niet meer worden stopgezet of worden gewijzigd.

U kunt kiezen om de eerste jaren een hogere uitkering te ontvangen en daarna een lagere. Dat heet een hoog/laag-uitkering. U ontvangt dan 5 tot 10 jaar lang een hogere periodieke uitkering. Daarna ontvangt u een lagere periodieke uitkering. De verhouding tussen de hoog en de lage uitkering moet minimaal 100:75 zijn. In de offerte ziet u het bedrag dat u de eerste periode ontvangt. Na deze periode verlagen wij uw uitkering automatisch tot het afgesproken bedrag. U kunt met de hogere uitkering bijvoorbeeld een periode zonder AOW opvangen. Of u kunt de eerste paar jaar extra geld ontvangen om te reizen.

Het risico van dit product is zeer klein.