Direct Ingaande Lijfrente

U heeft jarenlang gespaard of belegd in een lijfrenteverzekering. In de lijfrenteverzekering heeft u een bedrag opgebouwd, waarbij de premies die u betaald heeft, aftrekbaar waren van de belasting. Nu is de tijd gekomen dat deze verzekering gaat uitkeren en u daarvan een extra inkomen krijgt. Dat kan met de Direct Ingaande Lijfrente. Over de uitkering die u krijgt, moet u vaak nog wel belasting betalen, omdat u in het verleden van belastingvoordeel heeft geprofiteerd. De uitkering wordt berekend op basis van een vaste rente, waardoor de bruto-uitkering de hele periode gelijk blijft.
 1. Wat zijn de voordelen van de Direct Ingaande Lijfrente?
 2. U heeft zekerheid van een gegarandeerde uitkering.
 3. U kunt ook voor zekerheid kiezen voor uw partner, als u overlijdt.
 4. U kiest zelf hoelang u de uitkering krijgt en wanneer de uitkering begint.
 5. Geen kleine lettertjes: wij geven u vooraf duidelijkheid over de kosten en de voorwaarden.
 6. Heeft u gespaard of belegd in een lijfrenteverzekering waar de oude belastingregels voor gelden, dan kunt u ook de Direct Ingaande Lijfrente afsluiten. 
 1. De hoogte van de uitkeringen stellen we één keer vast. Staat de marktrente laag? Dan kunt u van het lijfrentekapitaal een minder hoge uitkering  kopen dan bij een hogere marktrente. Als de marktrente stijgt of daalt tijdens de looptijd van uw verzekering, dan blijft de uitkering even hoog.
 2.  
 3. Normaal gesproken stijgen de prijzen in Nederland langzaam. Dit betekent dat u voor € 100 over vijf jaar minder kan kopen dan nu. Wilt u evenveel kunnen blijven kopen, dan heeft u over vijf jaar meer geld nodig. Maar de uitkering blijft hetzelfde. U loopt dus het risico dat u na een aantal jaar minder kunt doen van uw uitkering.
 • Heeft u eenmaal uw keuzes gemaakt in de Allianz Direct Ingaande Lijfrente en is deze ingegaan, dan kan de verzekering niet meer gestopt of gewijzigd worden. De gemaakte afspraken staan vast. U moet zich hier goed bewust van zijn bij het maken van uw keuzes.

  Denkt u goed na over onder andere de keuzemogelijkheden in lijfrentevormen, de duur van de uitkeringen, wel of geen nabestaandenlijfrente meeverzekeren en de hoogte van deze nabestaandenlijfrente. Deze keuzes staan namelijk na ingaan van de uitkeringen vast. U heeft wel een respijttermijn van 30 dagen na ingang om alsnog af te zien van de gehele verzekering.

De Allianz Direct Ingaande Lijfrente past bij u als:

 • U een lijfrentekapitaal (niet pensioen pijler 2) beschikbaar krijgt dat gebruikt moet (kan) worden voor aankoop van een direct ingaande lijfrente.
 • U met uw uitkering geen risico wilt lopen met de hoogte van de uitkering.
 • U wilt dat de uitkeringen vooraf vast staan en gegarandeerd zijn.
 • Uw uitkering niet afhankelijk mag zijn van beleggingen.

Waarbij u accepteert dat:

 • Uw uitkering gelijk blijft, ook al stijgt de marktrente in de toekomst.
 • de koopkracht van uw lijfrente minder wordt naarmate de prijzen in Nederland stijgen (inflatie). De Allianz Direct Ingaande Lijfrente heeft geenmogelijkheid tot een stijgende uitkering. Deze waardevermindering moet u financieel kunnen opvangen.

De Allianz Direct Ingaande Lijfrente past niet bij u als:

 • Het kapitaal dat u beschikbaar krijgt / heeft niet een lijfrentekapitaal (pijler 3) is dat bedoeld is voor de aankoop van een direct ingaande lijfrente.
 • Als u graag een hogere uitkering wilt (nu of later) en hiervoor bereid bent risico te lopen dat uw uitkering ook minder kan worden door onder andere tegenvallende beleggingsresultaten.

Bij ons heeft u veel keuzevrijheid. U kunt kiezen voor:

 • een tijdelijke uitkering
 • een levenslange uitkering

En u kunt kiezen voor een uitkering per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.

Zekerheid voor uzelf
Heeft u uw keuze gemaakt? Dan bieden wij u zekerheid:

 • zekerheid dat u de uitkering krijgt zolang u dat wilt
 • zekerheid over de hoogte van uw uitkering

Zekerheid voor uw partner
Bij ons kunt u ook kiezen voor zekerheid voor uw partner. Als u overlijdt, dan krijgt uw partner een bepaald percentage van uw uitkering. Dat kan bijvoorbeeld 70% zijn van de uitkering die wij met u afspreken. Als u ervoor kiest dat uw partner ook een uitkering krijgt als u overlijdt, dan krijgt u zelf een lagere uitkering uit de Direct Ingaande Lijfrente.

Overlijden u en/of uw partner? En wilt u dat uw nabestaanden dan nog een uitkering krijgen? Dan kunnen uw nabestaanden daar een verzekering voor sluiten. Dit is een dalende overlijdens­risicoverzekering. Het bedrag dat verzekerd is wordt iedere maand lager, omdat er steeds minder maanden verzekerd hoeven te worden. Voor deze verzekering betalen uw nabestaanden bij het afsluiten een eenmalige premie.

Download hier de voorwaarden voor de contraverzekering

 1. De hoogte van uw uitkering berekenen wij voor u op basis van de volgende punten:
 2. Het bedrag dat u gespaard of belegd heeft.
 3. De hoogte van de rente op het moment dat u de verzekering afsluit.
 4. De tijd dat u de uitkering wilt krijgen.
 5. Of u wilt dat uw partner een uitkering krijgt na uw overlijden.
 6. Hoe vaak u per jaar een uitkering wilt.
 7. Hoeveel belasting u moet betalen.
 • De hoogte en duur van de uitkeringen staan vast bij het afsluiten van de Direct Ingaande Lijfrente.
 •  
 • U beslist zelf hoe lang de uitkering duurt. De uitkering duurt minimaal 1 jaar. De Belastingdienst heeft hier wel regels voor. Overleg daarom eerst goed met uw financieel adviseur.
 • U beslist zelf hoe vaak u de uitkering krijgt: iedere maand, ieder kwartaal, ieder halfjaar of ieder jaar.
 • Het bedrag dat u betaalt, is meestal hetzelfde bedrag dat u in het verleden in uw lijfrenteverzekering heeft gespaard of belegd. U beslist zelf hoeveel u stort. U betaalt in één keer een bedrag van minimaal € 10.000,-. Dit bedrag wordt ook wel de koopsom genoemd.
 • Poliskosten
  De kosten voor het maken van de polis zijn € 275,-.
 •  
 • Administratiekosten
  De administratiekosten hangen af van hoe vaak u de uitkering krijgt, bijvoorbeeld per maand of per jaar krijgt. Daarnaast hangen de administratiekosten af van hoe lang de uitkering duurt, bijvoorbeeld 5 jaar, 10 jaar of levenslang. In de offerte staat precies hoe hoog deze kosten zijn.
 •  
 • Distributiekosten
  Als u de Direct Ingaande Lijfrente afsluit zonder advies (Execution Only) dan betaalt u voor het rechtstreeks afsluiten van de Direct Ingaande Lijfrente € 150,- distributiekosten. In ons Dienstverleningsdocument staat wat u van Allianz kunt verwachten.
 • Ja, u moet belasting betalen. Toen u de premies betaalde, mocht u ze aftrekken van de belasting. Nu krijgt u een uitkering uit de Direct Ingaande Lijfrenteverzekering en betaalt u belasting in box 1. Wij trekken de belastingen en premies voor de Belastingdienst van de uitkering af voordat wij de uitkering aan u betalen.
 • Is er door u of de overledene voor een Direct Ingaande Lijfrente gekozen? Wij wensen u veel sterkte bij uw verlies. Omdat u wel wat anders aan uw hoofd heeft, proberen we het afhandelen van financiële zaken voor u zo makkelijk mogelijk te maken. Lees hier hoe u een overlijden kunt melden.
 • Staan er op uw polis andere voorwaarden dan in de downloads bij het product?
 • Hieronder treft u oudere voorwaarden aan:
 • LY1507
 • LY1406
 • Staan uw voorwaarden er niet bij? Dan kunt via het contactformulier contact met ons opnemen om de voorwaarden op te vragen.
Met de verzekeringskaart kunt u in een oogopslag de meest relevante productinformatie zien. De verzekeringskaart helpt u de Direct Ingaande Lijfrente verzekering van Allianz te vergelijken met andere aanbieders.
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.