Direct Ingaande Lijfrente

U heeft jarenlang gespaard of belegd in een lijfrenteverzekering. In de lijfrenteverzekering heeft u een bedrag opgebouwd, waarbij de premies die u betaald heeft, aftrekbaar waren van de belasting. Nu is de tijd gekomen dat deze verzekering gaat uitkeren en u daarvan een extra inkomen krijgt. Dat kan met de Direct Ingaande Lijfrente. Over de uitkering die u krijgt, moet u vaak nog wel belasting betalen, omdat u in het verleden van belastingvoordeel heeft geprofiteerd. De uitkering wordt berekend op basis van een vaste rente, waardoor de bruto-uitkering de hele periode gelijk blijft.
 1. Wat zijn de voordelen van de Direct Ingaande Lijfrente?
 2. U heeft zekerheid van een gegarandeerde uitkering.
 3. U kunt ook voor zekerheid kiezen voor uw partner, als u overlijdt.
 4. U kiest zelf hoelang u de uitkering krijgt en wanneer de uitkering begint.
 5. Geen kleine lettertjes: wij geven u vooraf duidelijkheid over de kosten en de voorwaarden.
 6. Heeft u gespaard of belegd in een lijfrenteverzekering waar de oude belastingregels voor gelden, dan kunt u ook de Direct Ingaande Lijfrente afsluiten. 

De Allianz Direct Ingaande Lijfrente past bij u als:

 • U een lijfrentekapitaal (niet pensioen pijler 2) beschikbaar krijgt dat gebruikt moet (kan) worden voor aankoop van een direct ingaande lijfrente.
 • U met uw uitkering geen risico wilt lopen met de hoogte van de uitkering.
 • U wilt dat de uitkeringen vooraf vast staan en gegarandeerd zijn.
 • Uw uitkering niet afhankelijk mag zijn van beleggingen.

Waarbij u accepteert dat:

 • Uw uitkering gelijk blijft, ook al stijgt de marktrente in de toekomst.
 • de koopkracht van uw lijfrente minder wordt naarmate de prijzen in Nederland stijgen (inflatie). De Allianz Direct Ingaande Lijfrente heeft geenmogelijkheid tot een stijgende uitkering. Deze waardevermindering moet u financieel kunnen opvangen.

De Allianz Direct Ingaande Lijfrente past niet bij u als:

 • Het kapitaal dat u beschikbaar krijgt / heeft niet een lijfrentekapitaal (pijler 3) is dat bedoeld is voor de aankoop van een direct ingaande lijfrente.
 • Als u graag een hogere uitkering wilt (nu of later) en hiervoor bereid bent risico te lopen dat uw uitkering ook minder kan worden door onder andere tegenvallende beleggingsresultaten.

Bij ons heeft u veel keuzevrijheid. U kunt kiezen voor:

 • een tijdelijke uitkering
 • een levenslange uitkering

En u kunt kiezen voor een uitkering per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.

Zekerheid voor uzelf
Heeft u uw keuze gemaakt? Dan bieden wij u zekerheid:

 • zekerheid dat u de uitkering krijgt zolang u dat wilt
 • zekerheid over de hoogte van uw uitkering

Zekerheid voor uw partner
Bij ons kunt u ook kiezen voor zekerheid voor uw partner. Als u overlijdt, dan krijgt uw partner een bepaald percentage van uw uitkering. Dat kan bijvoorbeeld 70% zijn van de uitkering die wij met u afspreken. Als u ervoor kiest dat uw partner ook een uitkering krijgt als u overlijdt, dan krijgt u zelf een lagere uitkering uit de Direct Ingaande Lijfrente.

Overlijden u en/of uw partner? En wilt u dat uw nabestaanden dan nog een uitkering krijgen? Dan kunnen uw nabestaanden daar een verzekering voor sluiten. Dit is een dalende overlijdens­risicoverzekering. Het bedrag dat verzekerd is wordt iedere maand lager, omdat er steeds minder maanden verzekerd hoeven te worden. Voor deze verzekering betalen uw nabestaanden bij het afsluiten een eenmalige premie.

Download hier de voorwaarden voor de contraverzekering

Met de verzekeringskaart kunt u in een oogopslag de meest relevante productinformatie zien. De verzekeringskaart helpt u de Direct Ingaande Lijfrente verzekering van Allianz te vergelijken met andere aanbieders.
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.