Direct Ingaande Lijfrente

U heeft jarenlang gespaard of belegd in een lijfrenteverzekering. In de lijfrenteverzekering heeft u een bedrag opgebouwd, waarbij de premies die u betaald heeft, aftrekbaar waren van de belasting. Nu is de tijd gekomen dat deze verzekering gaat uitkeren en u daarvan een extra inkomen krijgt. Dat kan met de Direct Ingaande Lijfrente. Over de uitkering die u krijgt, moet u vaak nog wel belasting betalen, omdat u in het verleden van belastingvoordeel heeft geprofiteerd. De uitkering wordt berekend op basis van een vaste rente, waardoor de bruto-uitkering de hele periode gelijk blijft.

Voordelen van de Direct Ingaande Lijfrente

Wat zijn de voordelen van de Direct Ingaande Lijfrente?

 1. U heeft zekerheid van een gegarandeerde uitkering.
 2. U kunt ook voor zekerheid kiezen voor uw partner, als u overlijdt.
 3. U kiest zelf hoelang u de uitkering krijgt en wanneer de uitkering begint.
 4. Geen kleine lettertjes: wij geven u vooraf duidelijkheid over de kosten en de voorwaarden.
 5. Heeft u gespaard of belegd in een lijfrenteverzekering waar de oude belastingregels voor gelden, dan kunt u ook de Direct Ingaande Lijfrente afsluiten. 

Kiezen

Bij ons heeft u veel keuzevrijheid. U kunt kiezen voor:

 • een tijdelijke uitkering
 • een levenslange uitkering

En u kunt kiezen voor een uitkering per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.

Zekerheid voor uzelf
Heeft u uw keuze gemaakt? Dan bieden wij u zekerheid:

 • zekerheid dat u de uitkering krijgt zolang u dat wilt
 • zekerheid over de hoogte van uw uitkering

Zekerheid voor uw partner
Bij ons kunt u ook kiezen voor zekerheid voor uw partner. Als u overlijdt, dan krijgt uw partner een bepaald percentage van uw uitkering. Dat kan bijvoorbeeld 70% zijn van de uitkering die wij met u afspreken. Als u ervoor kiest dat uw partner ook een uitkering krijgt als u overlijdt, dan krijgt u zelf een lagere uitkering uit de Direct Ingaande Lijfrente.

Uitkering voor uw nabestaanden

Overlijden u en/of uw partner? En wilt u dat uw nabestaanden dan nog een uitkering krijgen? Dan kunnen uw nabestaanden daar een verzekering voor sluiten. Dit is een dalende overlijdensrisicoverzekering. Het bedrag dat verzekerd is wordt iedere maand lager, omdat er steeds minder maanden verzekerd hoeven te worden. Voor deze verzekering betalen uw nabestaanden bij het afsluiten een eenmalige premie.

Download hier de voorwaarden voor de contraverzekering

Welke vragen worden hierover gesteld?

De hoogte van uw uitkering berekenen wij voor u op basis van de volgende punten:

 1. Het bedrag dat u gespaard of belegd heeft.
 2. De hoogte van de rente op het moment dat u de verzekering afsluit.
 3. De tijd dat u de uitkering wilt krijgen.
 4. Of u wilt dat uw partner een uitkering krijgt na uw overlijden.
 5. Hoe vaak u per jaar een uitkering wilt.
 6. Hoeveel belasting u moet betalen.

De hoogte en duur van de uitkeringen staan vast bij het afsluiten van de Direct Ingaande Lijfrente.

U beslist zelf hoe lang de uitkering duurt. De uitkering duurt minimaal 1 jaar. De Belastingdienst heeft hier wel regels voor. Overleg daarom eerst goed met uw financieel adviseur.

U beslist zelf hoe vaak u de uitkering krijgt: iedere maand, ieder kwartaal, ieder halfjaar of ieder jaar.

Het bedrag dat u betaalt, is meestal hetzelfde bedrag dat u in het verleden in uw lijfrenteverzekering heeft gespaard of belegd. U beslist zelf hoeveel u stort. U betaalt in één keer een bedrag van minimaal € 10.000,-. Dit bedrag wordt ook wel de koopsom genoemd.

Poliskosten
De kosten voor het maken van de polis zijn € 275,-.

Administratiekosten
De administratiekosten hangen af van hoe vaak u de uitkering krijgt, bijvoorbeeld per maand of per jaar krijgt. Daarnaast hangen de administratiekosten af van hoe lang de uitkering duurt, bijvoorbeeld 5 jaar, 10 jaar of levenslang. In de offerte staat precies hoe hoog deze kosten zijn.

Distributiekosten
Als u de Direct Ingaande Lijfrente afsluit zonder advies (Execution Only) dan betaalt u voor het rechtstreeks afsluiten van de Direct Ingaande Lijfrente € 150,- distributiekosten. In ons Dienstverleningsdocument staat wat u van Allianz kunt verwachten.

Ja, u moet belasting betalen. Toen u de premies betaalde, mocht u ze aftrekken van de belasting. Nu krijgt u een uitkering uit de Direct Ingaande Lijfrenteverzekering en betaalt u belasting in box 1. Wij trekken de belastingen en premies voor de Belastingdienst van de uitkering af voordat wij de uitkering aan u betalen.

Is er door u of de overledene voor een Direct Ingaande Lijfrente gekozen? Wij wensen u veel sterkte bij uw verlies. Omdat u wel wat anders aan uw hoofd heeft, proberen we het afhandelen van financiële zaken voor u zo makkelijk mogelijk te maken. Lees hier hoe u een overlijden kunt melden.

Staan er op uw polis andere voorwaarden dan in de downloads bij het product?

Hieronder treft u oudere voorwaarden aan:

LY1507
LY1406

Staan uw voorwaarden er niet bij? Dan kunt via het contactformulier contact met ons opnemen om de voorwaarden op te vragen.

Verzekeringskaart

Met de verzekeringskaart kunt u in een oogopslag de meest relevante productinformatie zien. De verzekeringskaart helpt u de Direct Ingaande Lijfrente verzekering van Allianz te vergelijken met andere aanbieders.