Gezinsongevallenverzekering

Een ongeval levert vaak niet alleen persoonlijk leed op, maar ook hoge kosten. Bijvoorbeeld voor revalidatie, extra zorg en aanpassingen aan uw woonhuis. Met de Gezinsongevallenverzekering beschermt u zich tegen dit risico. Wij betalen u of uw nabestaanden dan een vast bedrag als u door een ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt. U krijgt ook een dagvergoeding als uw partner in het ziekenhuis ligt. Bovendien is de tandheelkundige behandeling van uw kind(eren) meeverzekerd.

Voor uzelf, u en uw partner of voor uw hele gezin

U kunt deze verzekering alleen voor uzelf sluiten, of voor u en uw partner of voor uw hele gezin. Als u voor de verzekering voor het hele gezin kiest, zijn uw kinderen tot hun 21e meeverzekerd. Daardoor is de school- of sportongevallenverzekering niet meer nodig. Verder kunt u zelf de hoogte van het uit te keren bedrag bepalen. U heeft daarbij drie keuzemogelijkheden:

   Keuze 1  Keuze 2  Keuze 3
 Overlijden  Man/vrouw: € 2.500,-

 Man/vrouw: € 5.000,-
 Kind: € 2.500,-

 Man/vrouw: € 7.500,-
 Kind: € 2.500,-
 Blijvende invaliditeit

 Man/vrouw: € 10.000,- 
 Kind: € 10.000,-

 Man/vrouw: € 20.000,-
 Kind: € 20.000,-
 Man/vrouw: € 30.000,-
 Kind: € 30.000,-
 Daguitkering ziekenhuis   Partner: € 12,50  Partner: € 15,-  Partner: € 17,50
 Tandheelkunde kinderen  € 1.250,- per geval  € 1.250,- per geval  € 1.250,- per geval

 

Liever een pakket?

De Allianz gezinsongevallenverzekering is ook onderdeel van het Verzekerd Wonen Pakket. Voordelen: u heeft alle verzekeringen overzichtelijk op één polis en u kunt de premie betalen in de termijn die u wilt.

Welke vragen worden hierover gesteld?

U kunt kiezen voor welke bedragen u zich verzekert. Allianz biedt 3 combinaties aan voor uitkeringen bij overlijden, invaliditeit, ziekenhuisopname en tandheelkundige behandeling voor kinderen.

De bedragen voor overlijden variëren van 2.500 tot 7.500 euro, de bedragen voor blijvende invaliditeit variëren van 10.000 tot 30.000 euro. U kunt zelf uw keuze bepalen. 

U kunt de schoolongevallenverzekering opzeggen als u uw kinderen meeverzekert op de Gezinsongevallenverzekering van Allianz. Het voordeel daarvan is dat uw kinderen het hele jaar door verzekerd zijn, ook buiten schooltijd en in vakanties.

Verzekeringskaart

Met de verzekeringskaart kunt u in een oogopslag de meest relevante productinformatie zien. De verzekeringskaart helpt u de Gezinsongevallenverzekering van Allianz te vergelijken met andere aanbieders.

Downloads bij dit product