Allianz Plus Uitkerende Lijfrenterekening

Met de Allianz Plus Uitkerende Lijfrenterekening legt u de basis voor een vaste, periodieke uitkering van het lijfrentekapitaal dat u hebt opgebouwd. U stort uw lijfrentekapitaal op de rekening en ontvangt vervolgens van die rekening een gegarandeerde periodieke uitkering. Bij welke verzekeraar u uw lijfrente hebt opgebouwd, is niet van belang.

Waarom Uitkerende Lijfrenterekening

Ook als er meerdere lijfrentekapitalen vrijkomen, kunt u die op de Allianz Plus Uitkerende Lijfrenterekening storten voor één gegarandeerde periodieke uitkering. Kortom: waar en op welke manier u uw lijfrentekapitaal ook hebt opgebouwd, u geniet er optimaal van via de Allianz Plus Uitkerende Lijfrenterekening. De Allianz Plus Uitkerende Lijfrenterekening geeft u de ruimte om binnen bepaalde fiscale grenzen zelf de vorm en looptijd van uw uitkering te kiezen.

Met uw opgebouwde lijfrente hebt u de basis gelegd voor een onbezorgde oudedag. Met de Allianz Plus Uitkerende Lijfrenterekening kiest u voor absolute zekerheid.  Het saldo op de rekening levert een gegarandeerd rendement op, zodat u van tevoren precies weet welk bedrag u gedurende de looptijd van uw lijfrente-uitkering gaat ontvangen. 

Kiezen

Kiest u voor een oudedagsuitkering die ingaat tussen uw 65e en 70e, dan is de looptijd ten minste 5 jaar. Wilt u een hogere uitkering, dan is de looptijd 20 jaar of langer. Laat u de uitkering ingaan vóór het kalenderjaar waarin u 65 wordt, dan bedraagt de minimale looptijd 20 jaar plus het aantal uitkeringsjaren vóór uw 65e. Met welke regelmaat u de uitkering ontvangt, bepaalt u zelf: per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.

Extra

De Allianz Plus Uitkerende Lijfrenterekening is net als alle oplossingen van Allianz Plus gebaseerd op het fiscaal aantrekkelijke banksparen. Dat betekent dat uw kapitaal niet in gevaar komt als u tijdens de looptijd mocht overlijden. In tegenstelling tot een verzekeringslijfrente, gaat het saldo op uw Allianz Plus Uitkerende Lijfrenterekening gewoon naar uw erfgenamen. Na uw overlijden ontvangen zij de (nog resterende) termijnen volgens de afspraken die u daarover heeft vastgelegd.

Als de uitkering van de Allianz Plus Uitkerende Lijfrenterekening ingaat na uw overlijden, hebben uw nabestaanden een jaar de tijd om een periodieke uitkering aan te kopen. Is de uitkering bestemd voor uw fiscale partner, dan is de looptijd minimaal 5 jaar. De uitkering kan ook toekomen aan uw kind(eren), aan een ander familielid of aan een derde. In die gevallen gelden andere fiscale regels voor de minimale looptijd van de uitkering. Uw financieel adviseur kan u daarover gedetailleerde informatie geven.

Welke vragen worden hierover gesteld?

Kiest u voor een oudedagsuitkering die ingaat tussen uw 65e en 70e, dan is de looptijd ten minste 5 jaar. Wilt u een hogere uitkering, dan is de looptijd 20 jaar of langer. Laat u de uitkering ingaan vóór het kalenderjaar waarin u 65 wordt, dan bedraagt de minimale looptijd 20 jaar plus het aantal uitkeringsjaren vóór uw 65e. Met welke regelmaat u de uitkering ontvangt, bepaalt u zelf: per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.

Uw kapitaal komt niet in gevaar als u tijdens de looptijd mocht overlijden. In tegenstelling tot een verzekeringslijfrente, gaat het saldo op uw Allianz Plus Uitkerende Lijfrenterekening gewoon naar uw erfgenamen. Na uw overlijden ontvangen zij de (nog resterende) termijnen volgens de afspraken die u daarover heeft vastgelegd.

Het risico van dit product is zeer klein.