Allianz Plus Lijfrenterekening

Met de Allianz Plus Lijfrenterekening bouwt u op een fiscaal aantrekkelijke wijze een belastingvrij vermogen op, als aanvulling op uw AOW en uw werkgeverspensioen. Ook voor zelfstandig ondernemers heeft de Allianz Plus Lijfrenterekening veel te bieden.

Fiscale clausule

Aan de Allianz Plus Lijfrenterekening is altijd een fiscale clausule gekoppeld. De rekening is dan ook geblokkeerd voor opnames. Omdat u uw Allianz Plus Lijfrenterekening gebruikt om uw oudedagsvoorziening aan te vullen, valt het saldo op de beleggersrekening in Box 1 voor de inkomstenbelasting. Over het bedrag dat u met dit product opbouwt hoeft u geen vermogensrendementsheffing (in box 3) te betalen. Uiterlijk in het jaar waarin u 70 jaar wordt, moet u een direct ingaande lijfrente aankopen. Daarmee wordt het opgebouwde bedrag periodiek uitgekeerd. Over de lijfrente-uitkeringen bent u te zijner tijd inkomstenbelasting en (zorg)premies verschuldigd. Er is dus sprake van uitstel van belastingbetaling. Tegen de tijd dat u de lijfrente-uitkeringen ontvangt, werkt u waarschijnlijk niet of minder, waardoor de kans groot is, dat u dan in een gunstiger belastingschaal valt.   
 
Als u kunt aantonen dat u een pensioentekort heeft, mag u de inleg op de rekening fiscaal aftrekken, binnen uw fiscale jaarruimte en reserveringsruimte.  
 
Dat tekort kan op verschillende manieren zijn ontstaan:

  • Bij uw huidige werkgever bouwt u geen of onvoldoende pensioen op
  • U bent één of meer keren van baan veranderd
  • U hebt promotie gemaakt
  • U bent zelfstandig ondernemer

Kiezen

Er zijn vijf verschillende Allianz Plus Modelportefeuilles, die zijn opgebouwd uit een aantal van de best presterende beleggingsfondsen van Allianz. De modelportefeuilles sluiten aan op de beleggingsprofielen. Op basis van de wettelijk verplichte profieltest stelt u vast wat uw beleggingsprofiel is en welke Modelportefeuille daarbij past. Iedere storting in een modelportefeuille wordt automatisch belegd in de daartoe behorende Allianz Fondsen. Wilt u liever sparen, dan is dit ook mogelijk tegen een variabele rente.

Extra

De bedragen die u in uw modelportefeuille stort, worden belegd volgens de verdeling die hoort bij uw Allianz Plus Modelportefeuille. Door de waardeontwikkeling van uw beleggingen zal die verdeling in de loop van de tijd veranderen.

Daarom biedt Allianz Plus u de extra service van ’Automatisch Rebalancen’. 
Wij brengen ieder jaar de verdeling binnen uw beleggingsportefeuille weer precies in overeenstemming met de vastgestelde verdeling binnen uw Allianz Plus Modelportefeuille. Zo blijven uw beleggingen passen bij de strategie die u hebt gekozen. Hiernaast kunt u via internetbankieren uw beleggingen op ieder gewenst moment herverdelen.

Welke vragen worden hierover gesteld?

Nee, de lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening en kan niet (gedeeltelijk) worden afgekocht, prijsgegeven, of formeel of feitelijk tot voorwerp van zekerheid dienen. Het tegoed dan wel de waarde van de rekening dient onder voorwaarden in termijnen te worden uitgekeerd.

Het risico van dit product is groot.