Wat kost een overlijdens­risicoverzekering?

Hoeveel een overlijdens­risicoverzekering kost, hangt af van meerdere variabelen. Simpel gezegd zijn er drie zaken die van invloed zijn op de hoogte van de premie van de overlijdens­risicoverzekering. Dat zijn het verzekerde risico, de hoogte van het uit te keren bedrag en persoonlijke omstandigheden van de verzekerde.

Ten eerste is van belang wat en hoe hoog het verzekerde risico is. Bij een hoog risico bestaat een grote kans dat de verzekeraar moet uitkeren. De verzekering is immers een kansovereenkomst. Bij een hoog risico hoort een hoge premie en andersom hoort bij een te overzien risico een lagere premie.

De verzekeraar kijkt bij het bepalen van het risico van een overlijdens­risicoverzekering naar de zogenaamde sterftekans. De sterftekans is een berekening gebaseerd op historische gegevens wat de gemiddelde levensverwachting is. Deze sterftekansen (ook levenskansen) worden vastgelegd in sterftetafels. De premie gaat omhoog, naarmate de kans toeneemt dat de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering komt te overlijden. Sterftetafels gaan uit van het verleden. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat oude mensen gemiddeld eerder sterven dan jonge mensen, rokers eerder dan niet-rokers en mannen eerder dan vrouwen.

Naast het verzekerde risico speelt de hoogte van het uit te keren bedrag mee bij het berekenen van de premie van een overlijdens­risicoverzekering. Als de verzekeraar bij overlijden een laag bedrag moet uitkeren aan de begunstigde, dan zal de premie over het algemeen lager zijn dan wanneer de verzekeraar een zeer hoog bedrag moet uitkeren.
Ten slotte spelen bij het bepalen van de premie van een overlijdens­risicoverzekering ook de persoonlijke omstandigheden van de verzekerde mee. Als de verzekerde bijvoorbeeld een slechte levensstijl erop na houdt of rookt kan dit invloed hebben op de hoogte van de premie.

Naast bovenstaande premiebepalende factoren, spelen nog een aantal overige persoonlijke keuzes een rol. Sluit je de verzekering af voor jezelf, voor je partner of voor jullie beiden? En kies je voor een gelijkblijvende overlijdens­risicoverzekering, waarbij het verzekerde bedrag gelijk blijft of een dalende variant? Bij een dalende overlijdens­risicoverzekering, daalt het verzekerde bedrag gedurende de looptijd. Hiervoor wordt vaak gekozen in combinatie met een hypotheek, omdat de hypotheek immers ook geleidelijk daalt.

En als je de overlijdens­risicoverzekering voor een langere periode (looptijd) sluit, betaal je dus in totaal meer premie, je bent immers voor een langere tijd verzekert. Als laatste speelt de keuze voor een vaste of variabele premie een rol en of je de premie per maand of per jaar wilt betalen. Wil je weten wat je betaalt voor een overlijdens­risicoverzekering die past bij jouw persoonlijke situatie, ga dan naar www.allianz.nl/orv en maak vrijblijvend een premieberekening.

Neem contact met ons op. 
Bekijk de contact mogelijkheden
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij u in de buurt.
Zoek een adviseur