Allianz Direct Ingaand Zeker Pensioen

Ga jij binnenkort met pensioen? En heb jij een pensioenverzekering waarbij een bedrag (koopsom) beschikbaar komt? Dan moet jij binnenkort kiezen waar jij jouw pensioenuitkering aankoopt. Dit kan bij Allianz, maar mag ook bij een andere verzekeraar. Ook kies jij of jij een vast pensioen of een variabel pensioen (doorbeleggen) wilt. Jij kiest zelf het pensioen dat past bij jouw wensen en situatie. Met het Allianz Direct Ingaand Zeker Pensioen kies jij voor een vast pensioen.

Jij kiest voor het Direct Ingaand Zeker Pensioen als jij precies wilt weten hoeveel pensioen jij krijgt. Met dit vaste pensioen krijg jij die zekerheid en heb jij niets met beleggen te maken. Zekerheid nu én in de toekomst. De hoogte van jouw uitkering staat namelijk vooraf vast.

Jij kiest voor een uitkering die altijd even hoog blijft of voor een uitkering die de eerste jaren hoger is, en daarna juist lager. Dit laatste noemen we een hoog-laag constructie. Ook kan jij een uitkering voor jouw partner regelen als jij overlijdt.

Met het Direct Ingaand Zeker Pensioen weet jij van te voren wat jij krijgt. Dit betekent wel dat als de prijzen van levensonderhoud stijgen jij minder kunt doen met jouw pensioen, want jouw uitkering stijgt niet. Als jij dit niet erg vindt, dan is het Direct Ingaand Zeker Pensioen interessant voor u.

Met het Direct Ingaand Zeker Pensioen regelt jij een gegarandeerde pensioenuitkering die bij jou past. Jij kunt bijvoorbeeld een partnerpensioen regelen, voor het geval jij overlijdt. Jij kunt ook kiezen om de eerste jaren een hogere uitkering te krijgen. Daarna krijg jij een lagere uitkering.

Jij kunt ervoor kiezen om voor de hele duur een gelijkblijvende uitkering te ontvangen. Maar ook kan jij de eerste jaren een hogere uitkering krijgen. Dan wordt jouw uitkering daarna in één keer lager en uitgekeerd zolang jij leeft.

Dit kan handig zijn als jij de eerste jaren van jouw pensioen meer wilt kunnen uitgeven. Bijvoorbeeld als jij nog hogere vaste lasten hebt voor jouw hypotheek. Jouw keuze voor eerst een hogere en dan een lagere uitkering heeft ook invloed op het partnerpensioen als dit meeverzekerd is. Het partnerpensioen beweegt met jouw gekozen hoog-laag uitkering mee.

Jij kiest zelf hoe lang jij een hogere uitkering wilt ontvangen. Deze periode duurt minimaal 1 jaar, en maximaal 20 jaar. Ook kies jij zelf hoe groot het verschil is tussen de hoge en de lage uitkering. De verhouding tussen de hoge en de lage uitkering is minstens 100:75. Dit betekent dat de lage uitkering ten minste 75% van de hoge uitkering moet zijn. Het verschil mag wel kleiner zijn dan 25%, maar niet groter.

Bij het Direct Ingaand Zeker Pensioen hoort ook een partnerpensioen. Wanneer jij overlijdt, ontvangt jouw partner een uitkering (partnerpensioen). Ook dit is een vaste uitkering. Standaard is het partnerpensioen 70% van jouw pensioenuitkering.

Maar jij kunt ook andere keuzes maken voor het partnerpensioen. Jij kunt kiezen voor een lager partnerpensioen. Of voor helemaal geen partnerpensioen, bijvoorbeeld als jij geen partner hebt. Jouw pensioenuitkering wordt dan hoger.

Als jij een lager of geen partnerpensioen wilt en jij hebt wel een partner, dan moet jouw partner hier toestemming voor geven.

 • Jij bepaalt zelf hoe vaak wij jouw uitkering aan jou betalen. Jij kunt kiezen per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar. Net wat jij handig vindt.
 • Jij kunt met het Direct Ingaand Zeker Pensioen altijd een levenslange uitkering regelen.
 • Het is ook mogelijk om een tijdelijke pensioenuitkering te kopen. Dit kan alleen als jij overbruggingspensioen of prepensioen hebt opgebouwd. Jouw adviseur kan jij hierover meer vertellen.

Als jij komt te overlijden, dan stopt jouw pensioenuitkering. Heb jij een partnerpensioen geregeld, dan krijgt jouw partner na jouw overlijden een uitkering. Maar als jij vrij kort na het begin van jouw pensioen overlijdt en jouw partner ook, dan heb jij mogelijk meer betaald voor jouw pensioen dan jij en/of jouw partner aan uitkeringen heeft ontvangen. Vind je dit vervelend? Dan kan jij een contraverzekering afsluiten. Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit aan jouw nabestaanden als jij overlijdt of als jij én jouw partner zijn overleden.

Als jij wilt voorkomen dat jouw nabestaanden erfbelasting moeten betalen over de uitkering uit de contraverzekering, dan kunnen jouw nabestaanden de contraverzekering zelf afsluiten. Jouw adviseur kan jou hier meer over vertellen.

De hoogte van jouw uitkeringen bepalen we aan het begin van jouw pensioenverzekering en hangt van een aantal factoren af.
 • Met het pensioengeld dat jij op de pensioendatum krijgt, koop jij de uitkering aan. Dit noemen we de koopsom. Hoe hoger de koopsom, hoe hoger jouw uitkering.
 • Wij brengen kosten in rekening voor de administratie en het beheer van jouw pensioenuitkering. Dit zijn:
 • Jaarlijkse poliskosten die afhangen van hoe vaak jij het pensioen laat uitkeren. Jij betaalt:
  € 45,- bij een uitkering per jaar
  € 50,- bij een uitkering per half jaar
  € 55,- bij een uitkering per kwartaal
  € 65,- bij een uitkering per maand
   
 • Eenmalige administratiekosten van € 275,-
 • Belangrijk! Jij betaalt deze kosten niet apart, maar wij brengen ze aan het begin in één keer in rekening op uw koopsom. Zowel de eenmalige als de jaarlijkse kosten. Ze worden dus niet nog in rekening gebracht op jouw uitkeringen.
 •  
 • We berekenen jouw uitkering met behulp van een rekenrente. Deze is onder andere gebaseerd op de marktrente. Hoe hoger de rekenrente (en de marktrente), hoe hoger jouw uitkering. We gebruiken de rekenrente bij het begin van jouw pensioenuitkering. Deze wijzigt daarna niet meer.
 • Nederlanders leven steeds langer. Het pensioengeld moet daarom steeds langer worden uitgekeerd. Hoe hoger de gemiddelde levensverwachting, hoe lager jouw uitkering. Wij gaan uit van de levensverwachting op het moment dat jouw uitkering ingaat. Deze veranderen wij niet tijdens de looptijd.
 • Als de rekenrente en de gemiddelde levensverwachting later veranderen, dan maakt dit voor jouw uitkering uit het Direct Ingaand Zeker Pensioen niets meer uit. Ook als jij kiest voor een hoog-laag uitkering, dan berekenen we meteen jouw hoge én lage uitkering en staan deze daarna vast.
 •  
 • Let op: de uitkeringen uit het Direct Ingaand Zeker Pensioen zijn in principe bruto uitkeringen. Jij betaalt hierover nog belasting en premies. Hierover lees je meer bij “Veel gestelde vragen”.
 • De hoogte van de uitkeringen stellen we één keer vast. Staat de marktrente laag? Dan kan jij van het pensioenkapitaal een minder hoge uitkering  kopen dan bij een hogere marktrente. Als de marktrente stijgt of daalt tijdens de looptijd van jouw verzekering, dan blijft de uitkering even hoog.
 •  
 • Normaal gesproken stijgen de prijzen in Nederland langzaam. Dit betekent dat jij voor € 100 over vijf jaar minder kan kopen dan nu. Wil jij evenveel kunnen blijven kopen, dan heb jij over vijf jaar meer geld nodig. Maar de uitkering blijft hetzelfde. Jij loopt dus het risico dat jij na een aantal jaar minder kunt doen van jouw uitkering.
 •  
 • Eventueel kan jouw koopkracht extra dalen als jij voor een zogenoemde hoog-laag uitkering kiest. Jouw uitkering is aan het begin is weliswaar hoger dan bijeen gelijkblijvende uitkering, maar deze wordt daarna lager dan een gelijkblijvende uitkering. Dit kan ervoor zorgen dat jouw koopkracht in de toekomst extra kan dalen in de periode van de lagere uitkeringen.
 • Heb jij eenmaal jouw keuzes gemaakt in het Allianz Direct Ingaand Zeker Pensioen en is deze ingegaan, dan kan de verzekering niet meer gestopt of gewijzigd worden. De gemaakte afspraken staan vast. Jij moet zich hier goed bewust van zijn bij het maken van jouw keuzes.
 •  
 • Denkt jij goed na over onder andere de keuzemogelijkheden in pensioenvormen, de duur van de uitkeringen, wel of geen partnerpensioen, de hoogte van overgang in uitkering na overlijden voor het partnerpensioen, een gelijkblijvende uitkering of een hoog-laag constructie én bij een hoog-laag constructie, de gewenste verhouding en duur van de hoge uitkering. Deze keuzes staan namelijk na ingaan van de uitkeringen vast. Jij hebt wel een respijttermijn van 30 dagen na ingang om alsnog af te zien van de gehele verzekering.
Kies jij voor een hoog-laag constructie en wil jij een partnerpensioen meeverzekeren? Dan beweegt deze mee met de hoog-laag uitkering. Mocht jij tijdens de periode van de lagere uitkeringen overlijden, dan ontvang jij partner nog maar 70% van het lagere ouderdomspensioen. Ook het pensioen van jouw partner kan door prijsstijgingen in Nederland minder waard worden. Omdat het pensioen na jouw overlijden toch al lager is, kan dit veel gevolgen hebben voor de koopkracht van jouw partner.

Het Direct Ingaand Zeker Pensioen past bij jou als:

 • jij vooraf volledige zekerheid wenst over de hoogte van jouw pensioen gedurende de gehele looptijd van jouw verzekering
  en:
 • jij een gelijkblijvende uitkering wil voor een vooraf afgesproken periode, voor een tijdelijk overbruggingspensioen of prepensioen, bijvoorbeeld als je eerder met pensioen gaat en nog geen AOW ontvangt, of:
 • jij een gelijkblijvende uitkering wil voor een levenslang ouderdomspensioen (al dan niet in combinatie met een partnerpensioen), of;
 • jij een levenslange uitkering wil met een hogere uitkering in de eerste jaren voor een periode die jij vooraf met ons afspreekt en daarna voor de rest van jouw leven een lagere uitkering voor een ouderdomspensioen (al dan niet in combinatie met een partnerpensioen). Hoger en lager dan als je gekozen zou hebben voor een levenslange gelijkblijvende uitkering. Dit kan bij jou passen omdat jij bijvoorbeeld in de eerste jaren nadat je met pensioen bent gegaan nog hogere vaste lasten hebt of juist in de latere jaren minder gaat uitgeven doordat je bijvoorbeeld minder gaat reizen;

waarbij jij accepteert dat:

 • er geen kans is op een hogere uitkering;
 • de koopkracht van het pensioen minder wordt naarmate de prijzen in Nederland stijgen (inflatie). Het Direct Ingaand Zeker Pensioen heeft geen mogelijkheid tot een stijgende uitkering. Deze waardevermindering moet jij financieel kunnen opvangen. Als jij kiest voor een hoog-laag constructie en jij ontvangt al een lagere uitkering dan in de jaren ervoor dan kan zo’n waardevermindering extra invloed hebben op jouw financiële positie.

Het Direct Ingaand Zeker Pensioen past niet bij jou als:

 • jij de kans op een (gemiddeld) hogere uitkering belangrijker vindt dan de zekerheid van een vast pensioen;
 • jij een stijgend vast pensioen wenst.
 • De hoogte en duur van de uitkeringen staan vast bij het afsluiten van het Direct Ingaand Zeker Pensioen. Jouw uitkering is daarom gegarandeerd.
 • De hoofdregel is dat jij een levenslange uitkering aankoopt voor jou en jouw partner samen. Jij ontvangt dan zolang jij leeft een uitkering
Jij beslist zelf hoe vaak jij de uitkering krijgt: iedere maand, ieder kwartaal, ieder halfjaar of ieder jaar.
Na jouw overlijden gaat het partnerpensioen in, als jij dit hebt meeverzekerd. Dit is in principe 70 procent van het overeengekomen ouderdomspensioen. Dit percentage kan jij eventueel verlagen. Hiervoor is wel goedkeuring nodig van jouw partner. Hebt jij geen partner? Of hebt jij geen partnerpensioen meeverzekerd? Dan vervalt het kapitaal.
Ja, het is mogelijk om meerdere koopsommen van bijvoorbeeld andere verzekeringen toe te voegen aan het Direct Ingaand Zeker Pensioen.

Ja in principe wel. Wij berekenen jouw bruto pensioenuitkering. Maar jij moet hierover dan nog een deel afdragen aan de Belastingdienst. Deze loonheffingen bestaan uit:

- loonbelasting
- premies volksverzekeringen
- inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Hoe hoog deze percentages zijn, kan per jaar verschillen. De overheid bepaalt dit. Allianz houdt deze loonheffingen in op jouw uitkering. En we dragen dit bedrag af aan de Belastingdienst. Dat zijn wij wettelijk verplicht. We betalen jouw uitkering dus netto uit.

Let op: heb jij meerdere inkomensbronnen? Dan is het mogelijk dat jij achteraf een bedrag moet bijbetalen aan de Belastingdienst.

Wij wensen jou veel sterkte bij jouw verlies. Omdat jij wel wat anders aan jouw hoofd heeft, proberen we het afhandelen van financiële zaken voor jou zo makkelijk mogelijk te maken. Lees hier hoe je een overlijden kunt melden.
 • Nee, een verzekering waarvoor een uitkering is gedaan kan niet meer worden stopgezet of worden gewijzigd.
 • Jij kunt kiezen om de eerste jaren een hogere uitkering te ontvangen en daarna een lagere. Dat heet een hoog/laag-uitkering. Jij ontvangt dan 1 tot 20 jaar lang een hogere periodieke uitkering. Daarna ontvang jij een lagere periodieke uitkering. De verhouding tussen de hoge en de lage uitkering moet minimaal 100:75 zijn. In de offerte zie jij het bedrag dat jij de eerste periode ontvangt. Na deze periode verlagen wij jouw uitkering automatisch tot het afgesproken bedrag. Jij kunt met de hogere uitkering bijvoorbeeld een periode zonder AOW opvangen. Of jij kunt de eerste paar jaar extra geld ontvangen om te reizen.

Jij kunt het Direct Ingaand Zeker Pensioen op 2 manieren aanvragen, nl.:

 • via een onafhankelijk adviseur (dit is géén adviseur van Allianz), of
 • Jij regelt het zelf als je geen behoefte heeft aan advies. Jij stelt dan zelf op basis van de informatie op deze website en onze rekentool vast dat het Direct Ingaand Zeker Pensioen bij jou past. Ook toetsen wij dan of jij voldoende kennis en ervaring hebt om het product zelf af te kunnen sluiten.

Weet jij niet wat je moet kiezen of wat het beste bij jou past? Heb jij twijfels of jouw financiële situatie bepaalde keuzes toelaat? Is jouw financiële situatie jou na pensionering niet (helemaal) duidelijk? Neem dan contact op met een financieel adviseur om jou te adviseren.

Jij neemt contact op met een adviseur die samenwerkt met Allianz. Hij kan jij adviseren en jouw aanvraag voor het Direct Ingaand Zeker Pensioen regelen. Jij bepaalt samen met jouw adviseur wat deze precies voor jou doet. Hij of zij kan jij eerst adviseren, en daarna de uitkering voor jou aanvragen. Jij kunt ook afspreken dat jij zonder advies beslist welk product jij neemt. De adviseur vraagt dan alleen het product voor jou aan. Dit heet ‘execution only’ dienstverlening. Jij moet jouw adviseur wellicht betalen voor zijn of haar dienstverlening. Maak hierover vooraf goede afspraken.

Heb jij nog geen adviseur? 
Vind dan eenvoudig een onafhankelijke adviseur bij jou in de buur
t.

Jij sluit in deze situatie bij ons een direct ingaand pensioen af zonder advies. Dit betekent dat wij jou duidelijk en uitgebreid informeren over de kenmerken en risico's van het product, maar jou niet adviseren of het product bij jouw wensen en financiële situatie past.

Sluit jij de verzekering rechtstreeks bij ons af, dan betaal jij eenmalig een bedrag van € 150,- voor de kosten die wij maken voor het regelen en verkopen van deze verzekering. Dit zijn de distributiekosten. Onder distributiekosten vallen bijvoorbeeld de kosten voor het begeleiden van jouw aanvraag, voor het maken van reclame, en ook de kosten voor het maken van een dossier van verzekering. Wij zijn wettelijk verplicht deze kosten niet in het product te verwerken, maar apart bij jou in rekening te brengen, omdat een financieel adviseur ook kosten in rekening brengt voor het adviseren van het product en het begeleiden van jouw aanvraag. De hoogte van de distributiekosten vind je ook terug in ons dienstverleningsdocument.

Een online kennis- en ervaringstoets maakt onderdeel uit van het aanvraagproces als jij het Allianz Direct Ingaand Zeker Pensioen direct bij ons wilt aanvragen, zonder financieel adviseur. Met deze toets stellen wij vast of het voor jou verstandig is zonder advies het Direct Ingaand Zeker Pensioen aan te vragen. Het product heeft diverse keuzemogelijkheden die een groot verschil in jouw financiële situatie kunnen maken. Als het niet verstandig is om het product zonder advies af te nemen, dan kan jij het product niet zelf bij ons aanvragen. Jij moet dan een financieel adviseur inschakelen.

 • Jouw geld wordt geïnvesteerd door een betrouwbare en solvabele verzekeraar die al meer dan 125 jaar bestaat. Dat is een geruststellende gedachte
 • Geen kleine lettertjes: wij geven jou vooraf duidelijkheid over de kosten en de voorwaarden van het Direct Ingaand Keuze Pensioen.

Bereken jouw vaste pensioenuitkering en vraag eventueel direct aan. 

Let op! Ben jij adviseur en wil jij direct een offerte/aanvraag maken? Log dan eerst in op ons portaal voor het Direct Ingaand Zeker Pensioen.

Heeft een werkgever een pensioen- of een netto pensioenregeling voor jou afgesloten? En wil je meer weten?

Klik dan hier.

Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.