Lyxor Ultra Long Duration Govt Bond ETF is het vervangende fonds voor Allianz Langlopend Obligatie Fonds N. In september 2019 zijn er een aantal wijzigingen in onze Allianz fondsen doorgevoerd. Klik hier voor meer informatie.

Lyxor Ultra Long Duration Govt Bond ETF*

Koers Datum
Huidig € 127.32 23-01-2020
Hoogste € 139.88 28-08-2019
Laagste € 91.52 10-03-2017

* Voor de waardebepaling van uw polis en voor alle transacties hanteert Allianz Nederland Levensverzekering de slotkoers van het fonds van de dag ervoor. De koers die u aan het einde van de dag ziet op de website van Allianz Global Investors en Lyxor, is de koers die u de dag daarna (vanaf ca 12.00 uur) vindt op onze website.

Het profiel van het type belegger tot wie Lyxor Ultra Long Duration Govt Bond ETF zich richt is offensief.

Beleggingsbeleid

Het Lyxor Ultra Long Duration Govt Bond ETF is een aandelenklasse waarin wordt deelgenomen door professionele beleggers uit de AllianzGroep, die deze beleggingen aan hun klanten beschikbaar stellen.

Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25+Y (DR) UCITS ETF - is een fonds dat verhandeld wordt via de beurs. Het fonds belegt voornamelijk in obligaties uitgegeven door overheden uit de eurozone met een looptijd van meer dan 25 jaar Het fonds heeft als doel om de benchmark (de FTSE MTS Eurozone Government Bond IG 25Y+ Index) te volgen.

De notering van het fonds is in euro. Het fonds wordt beheerd door Lyxor.

Uitgebreide informatie over Lyxor Ultra Long Duration Govt Bond ETF is beschikbaar op de website van Lyxor. Hier vindt u onder meer het prospectus, factsheets en de essentiële beleggersinformatie.

Risico's

Let op! Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement

De waardeontwikkeling van het fonds is afhankelijk van de waarde van de aandelen die in portefeuille worden gehouden en de dividenden die worden uitgekeerd.

Kosten

Lopende Kosten 0,10%

De Lopende Kosten zijn de kosten die in een jaar aan het fondsvermogen worden onttrokken, berekend als percentage van de intrinsieke waarde van het fonds. De beheervergoeding maakt onderdeel uit van de Lopende Kosten. Lopende Kosten worden niet rechtstreeks in rekening gebracht bij beleggers, maar komen tot uitdrukking in de koers van het fonds. Ieder jaar wordt de Lopende Kosten Ratio opnieuw berekend op basis van de totale kosten van het fonds.