Allianz Treasury Short Term Plus Euro IT4 is het vervangende fonds voor Allianz Geldmarkt Fonds N. In september 2019 zijn er een aantal wijzigingen in de Allianz fondsen doorgevoerd. Klik hier voor meer informatie.

Allianz Treasury Short Term Plus Euro IT4*

Koers Datum
Huidig € 49.95 23-01-2020
Hoogste € 50.03 07-10-2019
Laagste € 49.94 15-01-2020

* Voor de waardebepaling van uw polis en voor alle transacties hanteert Allianz Nederland Levensverzekering de slotkoers van het fonds van de dag ervoor. De koers die u aan het einde van de dag ziet op de website van Allianz Global Investors en Lyxor, is de koers die u de dag daarna (vanaf ca 12.00 uur) vindt op onze website.

Het profiel van het type belegger tot wie Allianz Treasury Short Term Plus Euro IT4 zich richt is defensief.

Beleggingsbeleid

Allianz Treasury Short Term Plus Euro IT4 is een in september 2019 opgerichte aandelenklasse van Allianz Treasury Short Term Plus Euro.

Allianz Treasury Short Term Plus Euro is een serie aandelen – ook wel een subfonds genoemd – van Allianz Global Investors Fund en belegt haar vermogen hoofdzakelijk in rentedragende schuldvorderingen luidende in euro, die genoteerd zijn aan effectenbeurzen in de landen die deel uitmaken van de Europese Economische en Monetaire Unie.

Het beleggingsbeleid is gericht op kapitaalgroei op lange termijn. Minimaal 51% van het vermogen van het fonds wordt belegd in schuldvorderingen in de eurozone. Maximaal 49% van het vermogen van het fonds kan worden belegd in andere schuldvorderingen.

De notering van het fonds is in euro.

In deze aandelenklasse wordt deelgenomen door professionele beleggers uit de Allianz groep, die deze beleggingen aan hun klanten beschikbaar stellen.

Uitgebreide informatie over Allianz Treasury Short Term Plus Euro I2 is beschikbaar op de website van Allianz Global Investors (selecteer ­professioneel belegger). Hier vindt u onder meer het prospectus, de factsheet en de essentiële beleggersinformatie (KIID).

Risico's

Let op! Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement

De waardeontwikkeling van het fonds is afhankelijk van de waarde van de aandelen die in portefeuille worden gehouden en de dividenden die worden uitgekeerd.

Kosten

Lopende Kosten 0,16%

De Lopende Kosten zijn de kosten die in een jaar aan het fondsvermogen worden onttrokken, berekend als percentage van de intrinsieke waarde van het fonds. De beheervergoeding maakt onderdeel uit van de Lopende Kosten. Lopende Kosten worden niet rechtstreeks in rekening gebracht bij beleggers, maar komen tot uitdrukking in de koers van het fonds. Ieder jaar wordt de Lopende Kosten Ratio opnieuw berekend op basis van de totale kosten van het fonds.

Juridische informatie

Allianz Treasury Short Term Plus Euro IT4  is een subfonds van Allianz Global Investors Fund SA, een in Luxemburg gevestigde instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe of UCITS) als bedoeld in de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten. Dit houdt in dat aandelen in Allianz Global Investors Fund mogen worden aangeboden in andere EU lidstaten in lijn met voornoemde richtlijn en dat het beleggingsbeleid van een subfonds dient te voldoen aan een aantal voorwaarden die bedoeld zijn om de belegger te beschermen. Allianz Global Investors Fund heeft een vergunning van, en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de Luxemburgse toezichthouder. Allianz Global Investors voert het beheer over het fonds.