Allianz Global Sustainability IT4 is het vervangende fonds voor het Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds N. In september 2019 zijn er een aantal wijzigingen in de Allianz fondsen doorgevoerd. Klik hier voor meer informatie.

Allianz Global Sustainability IT4

Koers Datum
Huidig € 50.31 17-10-2019
Hoogste € 50.47 30-09-2019
Laagste € 48.53 04-10-2019

Het profiel van het type belegger tot wie Allianz Global Sustainability IT4 zich richt is offensief.

Beleggingsbeleid

Allianz Global Sustainability IT4 is een in september 2019 opgerichte aandelenklasse van Allianz Global Sustainability.

Allianz Global Sustainability is een serie aandelen – ook wel een subfonds genoemd – van Allianz Global Investors Fund en belegt wereldwijd in aandelenmarkten van ontwikkelde landen, met een focus op duurzame bedrijfspraktijken (milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord) en die volgens de belggingsbeheerder waarde op lange termijn kunnen scheppen.

De notering van het fonds is in euro.

In deze aandelenklasse wordt deelgenomen door professionele beleggers uit de Allianz groep, die deze beleggingen aan hun klanten beschikbaar stellen.

Uitgebreide informatie over Allianz Global Sustainability IT4 is beschikbaar op de website van Allianz Global Investors (selecteer professioneel belegger als uw hoedanigheid). Hier vindt u onder meer het prospectus, de factsheet en de essentiële beleggersinformatie (KIID).

Risico's

Let op! Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement

De waardeontwikkeling van het fonds is afhankelijk van de waarde van de aandelen die in portefeuille worden gehouden.

Kosten

Lopende Kosten 0,54%

De Lopende Kosten zijn de kosten die in een jaar aan het fondsvermogen worden onttrokken, berekend als percentage van de intrinsieke waarde van het fonds. De beheervergoeding maakt onderdeel uit van de Lopende Kosten. Lopende Kosten worden niet rechtstreeks in rekening gebracht bij beleggers, maar komen tot uitdrukking in de koers van het fonds. Ieder jaar wordt de Lopende Kosten Ratio opnieuw berekend op basis van de totale kosten van het fonds.

Juridische informatie

Allianz Global Sustainability IT4 is een subfonds van Allianz Global Investors Fund SA, een in Luxemburg gevestigde instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe of UCITS) als bedoeld in de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten. Dit houdt in dat aandelen in Allianz Global Investors Fund mogen worden aangeboden in andere EU lidstaten in lijn met voornoemde richtlijn en dat het beleggingsbeleid van een subfonds dient te voldoen aan een aantal voorwaarden die bedoeld zijn om de belegger te beschermen. Allianz Global Investors Fund heeft een vergunning van, en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de Luxemburgse toezichthouder. Allianz Global Investors voert het beheer over het fonds. Uitgebreide informatie over Allianz Global Sustainability IT4 is beschikbaar op de website van Allianz Global Investors (selecteer professioneel belegger als uw hoedanigheid). Hier vindt u onder meer het prospectus, de factsheet en de essentiële beleggersinformatie (KIID).