Allianz Euro Balanced IT4 is het vervangende fonds voor het Allianz Selectie Fonds N. In september 2019 zijn er een aantal wijzigingen in de Allianz fondsen doorgevoerd. Klik hier voor meer informatie.

Allianz Euro Balanced IT4

Koers Datum
Huidig € 100.25 17-10-2019
Hoogste € 100.52 30-09-2019
Laagste € 98.60 07-10-2019

Het profiel van het type belegger tot wie Allianz Euro Balanced IT4 zich richt is neutraal.

Beleggingsbeleid

Allianz Euro Balanced IT4 is een in september 2019 opgerichte aandelenklasse van Allianz Euro Balanced.

Allianz Euro Balanced is een serie aandelen – ook wel een subfonds genoemd – van Allianz Global Investors Fund. Het fonds belegt haar vermogen hoofdzakelijk in aandelen aandelenmarkten in de eurozone en in overheidsobligatiemarkten in deze zone. Het beleggingsbeleid van Allianz Euro Balanced is gericht op kapitaalgroei op de lange termijn.

In deze aandelenklasse wordt deelgenomen door professionele beleggers uit de Allianz groep, die deze beleggingen aan hun klanten beschikbaar stellen.

De notering van het fonds is in euro.

Uitgebreide informatie over Allianz Euro Balanced IT4 is beschikbaar op de website van Allianz Global Investors (selecteer professioneel belegger als uw hoedanigheid). Hier vindt u onder meer het prospectus, de factsheet en de essentiële beleggersinformatie (KIID).

Risico's

Let op! Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement

De waardeontwikkeling van het fonds is afhankelijk van de waarde van de aandelen die in portefeuille worden gehouden.

Kosten

Lopende Kosten 0,36%

De Lopende Kosten zijn de kosten die in een jaar aan het fondsvermogen worden onttrokken, berekend als percentage van de intrinsieke waarde van het fonds. De beheervergoeding maakt onderdeel uit van de Lopende Kosten. Lopende Kosten worden niet rechtstreeks in rekening gebracht bij beleggers, maar komen tot uitdrukking in de koers van het fonds. Ieder jaar wordt de Lopende Kosten Ratio opnieuw berekend op basis van de totale kosten van het fonds.

Juridische informatie

Allianz Euro Balanced IT4 is een subfonds van Allianz Global Investors Fund SA, een in Luxemburg gevestigde instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe of UCITS) als bedoeld in de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten. Dit houdt in dat aandelen in Allianz Global Investors Fund mogen worden aangeboden in andere EU lidstaten in lijn met voornoemde richtlijn en dat het beleggingsbeleid van een subfonds dient te voldoen aan een aantal voorwaarden die bedoeld zijn om de belegger te beschermen. Allianz Global Investors Fund heeft een vergunning van, en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de Luxemburgse toezichthouder. Allianz Global Investors voert het beheer over het fonds. Uitgebreide informatie over Allianz Euro Balanced IT4 is beschikbaar op de website van Allianz Global Investors (selecteer professioneel belegger als uw hoedanigheid). Hier vindt u onder meer het prospectus, de factsheet en de essentiële beleggersinformatie (KIID).