Allianz Best Styles Pacific Equity I2 is het vervangende fonds voor Allianz Pacific Aandelen Fonds. In september 2019 zijn er een aantal wijzigingen in de Allianz fondsen doorgevoerd. Klik hier voor meer informatie.

Allianz Best Styles Pacific Equity I2*

Koers Datum
Huidig € 52.29 23-01-2020
Hoogste € 52.31 21-01-2020
Laagste € 49.19 11-10-2019

* Voor de waardebepaling van uw polis en voor alle transacties hanteert Allianz Nederland Levensverzekering de slotkoers van het fonds van de dag ervoor. De koers die u aan het einde van de dag ziet op de website van Allianz Global Investors en Lyxor, is de koers die u de dag daarna (vanaf ca 12.00 uur) vindt op onze website.

Het profiel van het type belegger tot wie Allianz Best Styles Pacific Equity I2 zich richt is offensief.

Beleggingsbeleid

Het Allianz Best Styles Pacific Equity I2 is een in september 2019 opgerichte aandelenklasse van Allianz Best Styles Pacific Equity.

Allianz Best Styles Pacific Equity is een serie aandelen – ook wel een subfonds genoemd – van Allianz Global Investors Fund en belegt haar vermogen hoofdzakelijk in aandelen van ondernemingen waarvan de aandelen zijn genoteerd op beurzen in Pacific-regio (Australië, de Volkrepubliek China, Japan, Nieuw-Zeeland, Singapore en Hongkong. Het beleggingsbeleid van Allianz Best Styles Pacific Equity is gericht op kapitaalgroei op de lange termijn. Minimaal 70% van het vermogen van het fonds wordt belegd in aandelen in de Pacific-regio Maximaal 30% kan worden belegd in andere aandelen. Het volledige vermogen van het fonds kan worden belegd in opkomende markten. Maximaal 15% van het vermogen van het fonds kan direct of indirect worden belegd in geldmarktinstrumenten. De notering van het fonds is in euro.

In deze aandelenklasse wordt deelgenomen door professionele beleggers uit de Allianz groep, die deze beleggingen aan hun klanten beschikbaar stellen.

Uitgebreide informatie over Allianz Best Styles Pacific Equity I2 is beschikbaar op de website van Allianz Global Investors (selecteer ­professioneel belegger). Hier vindt u onder meer het prospectus, de factsheet en de essentiële beleggersinformatie (KIID).

Risico's

Let op! Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement

De waardeontwikkeling van het fonds is afhankelijk van de waarde van de aandelen die in portefeuille worden gehouden en de dividenden die worden uitgekeerd.

Dividend

In beginsel keert het Allianz Best Styles Pacific Equity I2 voor dividend gereserveerde winsten uit binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar (30 september). Dit gebeurt onder inhouding van 15% dividendbelasting. Het Allianz Best Styles Pacific Equity I2 is in 2019 opgericht en heeft nog geen dividend uitgekeerd.

Kosten

Lopende Kosten 1,20%

De Lopende Kosten zijn de kosten die in een jaar aan het fondsvermogen worden onttrokken, berekend als percentage van de intrinsieke waarde van het fonds. De beheervergoeding maakt onderdeel uit van de Lopende Kosten. Lopende Kosten worden niet rechtstreeks in rekening gebracht bij beleggers, maar komen tot uitdrukking in de koers van het fonds. Ieder jaar wordt de Lopende Kosten Ratio opnieuw berekend op basis van de totale kosten van het fonds.

Juridische informatie

Allianz Best Styles Pacific Equity I2 is een subfonds van Allianz Global Investors Fund SA, een in Luxemburg gevestigde instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe of UCITS) als bedoeld in de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten. Dit houdt in dat aandelen in Allianz Global Investors Fund mogen worden aangeboden in andere EU lidstaten in lijn met voornoemde richtlijn en dat het beleggingsbeleid van een subfonds dient te voldoen aan een aantal voorwaarden die bedoeld zijn om de belegger te beschermen. Allianz Global Investors Fund heeft een vergunning van, en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de Luxemburgse toezichthouder. Allianz Global Investors voert het beheer over het fonds.