Allianz Combi Fonds

Koers Datum
Huidig € 31.78 18-10-2019
Hoogste € 31.88 01-10-2019
Laagste € 4.31 01-10-1988

Voor wie geschikt?

Op 19 september 2019 zijn er een aantal fondswijzigingen doorgevoerd. Meer informatie vindt u hier. De onderliggende beleggingen van het Allianz Combi Fonds zijn aangepast. Dit vindt u terug in de factsheet van dit fonds.

Het profiel van het type belegger tot wie Allianz Combi Fonds zich richt is neutraal, dit fonds is een mixfonds.

Beleggingsbeleid

Het Allianz Combi Fonds belegt hoofdzakelijk, direct of indirect, in aandelen van ondernemingen waarvan de aandelen zijn genoteerd op beurzen in de Europese Unie en in obligaties die genoteerd zijn op effectenbeurzen in de landen die deel uitmaken van de Europese Monetaire Unie, bij voorkeur in leningen van overheden van die landen.

Beoogd wordt door middel van actief beheer een gunstig resultaat te bereiken ten opzichte van de benchmark door waardevermeerdering van en door opbrengsten, zoals dividenden en rente, uit de gehouden aandelen en obligaties. De benchmark bestaat voor 50% uit de MSCI Pan-Euro Total Return Index (euro) en voor 50% uit de Citigroup EMU Government Bond Index All Maturities voor het beleggingsresultaat van obligaties.

Getracht wordt een representatieve spreiding over sectoren te bereiken, zodat risico’s verbonden aan beleggen in één specifieke sector worden beperkt. Het accent ligt daarbij op goed verhandelbare effecten in grotere ondernemingen, maar het Allianz Combi Fonds kan tevens beleggen in kleinere bedrijven waarvan de aandelen minder goed verhandelbaar zijn. In alle gevallen zijn kwaliteit van het management en waardering van de onderneming in relatie tot de (winst)vooruitzichten sleutelbegrippen.

Fondstype

Mixfonds

Dividend

Het fonds keert geen dividend uit. Inkomsten uit beleggingen worden herbelegd.

Valutarisico

Nee

Risico’s

Let op! Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kosten per 30-9-2017

Lopende kosten* per jaar: 0,88% (waarvan Beheervergoeding per jaar: 0,75%)

* Lopende Kosten, voorheen Total Expense Ratio (TER) zijn de totale kosten van de Allianz fondsen waarin u belegt, inclusief kosten voor het beheer van het fonds (beheervergoeding). Lopende Kosten worden u niet direct in rekening gebracht, maar zijn verwerkt in het rendement van het fonds. De lopende kosten ratio (%) wordt per fonds bepaald. Naast het vergelijken van rendementen is de Lopende Kosten Ratio een goede maatstaf voor het vergelijken van fondsen. Ieder jaar wordt de lopende kosten ratio opnieuw berekend op basis van totale kosten van het fonds.

Toe-/uittreding

Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds, conform de voorwaarden van uw verzekeringscontract.

Downloads