Op 19 september 2019 zijn er een aantal fondswijzigingen doorgevoerd. Meer informatie vindt u hier. De onderliggende beleggingen van het Allianz Offensief Mix Fonds zijn aangepast. Zie ook “Beleggingsbeleid” op deze pagina.

Allianz Offensief Mix Fonds

Koers Datum
Huidig € 32.51 23-01-2020
Hoogste € 32.52 21-01-2020
Laagste € 0.00 19-06-2007

Het Allianz Offensief Mix Fonds is gesloten voor nieuwe toetreders. Vanzelfsprekend respecteert Allianz de afspraken die op de sluitingsdatum van het Allianz Offensief Mix Fonds bestaan met verzekeringsnemers die in dit fonds beleggen. Dit betekent dat, indien van toepassing, polishouders de premie tot het huidige niveau in het Allianz Offensief Mix Fonds kunnen blijven investeren, tot het einde van de afgesproken duur van de premiebetaling.

Beleggingsbeleid

Het fonds belegt voor 30% in het Allianz Garantie Fonds 3% en voor 70% in het Allianz Global Sustainability I2 (EUR).

Dividend

Het dividendbeleid van Allianz Offensief Mix Fonds is er op gericht om uitsluitend dividend uit te keren, indien en voor zover dat noodzakelijk is om de status van fiscale beleggingsinstelling te behouden. In beginsel keert Allianz Offensief Mix Fonds de voor dividend gereserveerde winsten binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar (30 september) aan de aandeelhouders uit. Dit gebeurt onder inhouding van 15% dividendbelasting.

2017/2018 € 0,40
2018/2019 € 0,40

Downloads