Allianz Groen Rente Fonds

Koers Datum
Huidig € 39.29 22-05-2018
Hoogste € 40.51 08-11-2017
Laagste € 24.59 11-03-2009

De doelstelling

Het Allianz Groen Rente Fonds is een onderdeel van de beleggingsmogelijkheden van Allianz Nederland Levensverzekering. U kunt in dit fonds beleggen via uw levensverzekering. De portefeuille van het fonds omvat voornamelijk obligaties en aandelen en richt zich op milieuvriendelijke en maatschappijvernieuwende beleggingen. Dit fonds is opgericht in 1990.

De beleggingsinstrumenten

Een omvangrijk deel wordt belegd in instellingen die zich positief onderscheiden op het gebied van milieu en maatschappelijk bewustzijn.

Het beleggingsbeleid

Het fonds belegt voor 75% in het Allianz Europa Obligatie Fonds en voor 25% in het Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds*.

De kostenstructuur

Allianz Groen Rente Fonds draagt alle kosten die zijn verbonden aan haar beleggingen. Wij communiceren altijd de nettorendementen van het fonds. Daarin zijn deze kosten dus al verrekend.

Risico's

Let op! Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De koersvorming

De koers van het Allianz Groen Rente Fonds wordt dagelijks vastgesteld. De koers wordt afgeleid van de waarde van de beleggingen van het fonds. Hiervan worden de kosten voor het beheer afgetrokken. Het resultaat is dus een netto koers. Hierdoor hebt u direct duidelijkheid over de werkelijke waarde van uw belegging.

Voor wie is het fonds bedoeld

Allianz Groen Rente Fonds is bedoeld voor polishouders van Allianz Nederland Levensverzekering.

De fiscale aspecten

Vanwege de fiscale complexiteit van levensverzekeringen in combinatie met beleggingsfondsen, zijn de producten van Allianz Nederland Levensverzekering uitsluitend verkrijgbaar via de professionele financieel adviseur. Wilt u verzekerd zijn van de juiste oplossing? Neemt u dan contact op met uw onafhankelijk financieel adviseur.

Downloads