Allianz Groen Rente Fonds

Koers Datum
Huidig € 43.25 23-01-2020
Hoogste € 43.71 04-09-2019
Laagste € 24.59 11-03-2009

Op 19 september 2019 zijn er een aantal fondswijzigingen doorgevoerd. Meer informatie vindt u op www.allianz.nl/fondswijzigingen. De onderliggende beleggingen van het Allianz Groen Rente Fonds zijn aangepast. Zie ook “Beleggingsbeleid” op deze pagina.

De doelstelling

Het Allianz Groen Rente Fonds is een onderdeel van de beleggingsmogelijkheden van Allianz Nederland Levensverzekering. U kunt in dit fonds beleggen via uw levensverzekering. De portefeuille van het fonds omvat voornamelijk obligaties en aandelen en richt zich op milieuvriendelijke en maatschappijvernieuwende beleggingen. Dit fonds is opgericht in 1990.

De beleggingsinstrumenten

Een omvangrijk deel wordt belegd in instellingen die zich positief onderscheiden op het gebied van milieu en maatschappelijk bewustzijn.

Het beleggingsbeleid

Het fonds belegt voor 75% in het Allianz Euro Government Bond I2 (EUR) en voor 25% in het Allianz Global Sustainability I2 (EUR).

De kostenstructuur

Allianz Groen Rente Fonds draagt alle kosten die zijn verbonden aan haar beleggingen. Wij communiceren altijd de nettorendementen van het fonds. Daarin zijn deze kosten dus al verrekend.

Dividend

Het dividendbeleid van Allianz Groen Rente Fonds is er op gericht om uitsluitend dividend uit te keren, indien en voor zover dat noodzakelijk is om de status van fiscale beleggingsinstelling te behouden. In beginsel keert Allianz Groen Rente Fonds de voor dividend gereserveerde winsten binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar (30 september) aan de aandeelhouders uit. Dit gebeurt onder inhouding van 15% dividendbelasting.

2017/2018 € 0,60
2018/2019 € 0,80

Risico's

Let op! Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De koersvorming

De koers van het Allianz Groen Rente Fonds wordt dagelijks vastgesteld. De koers wordt afgeleid van de waarde van de beleggingen van het fonds. Hiervan worden de kosten voor het beheer afgetrokken. Het resultaat is dus een netto koers. Hierdoor hebt u direct duidelijkheid over de werkelijke waarde van uw belegging.

Voor wie is het fonds bedoeld

Allianz Groen Rente Fonds is bedoeld voor polishouders van Allianz Nederland Levensverzekering.

De fiscale aspecten

Vanwege de fiscale complexiteit van levensverzekeringen in combinatie met beleggingsfondsen, zijn de producten van Allianz Nederland Levensverzekering uitsluitend verkrijgbaar via de professionele financieel adviseur. Wilt u verzekerd zijn van de juiste oplossing? Neemt u dan contact op met uw onafhankelijk financieel adviseur.

Downloads