Allianz Garantiefonds 1%

Koers Datum
Huidig € 106.29 17-10-2019
Hoogste € 106.29 17-10-2019
Laagste € 100.00 02-09-2013

Beleggingsbeleid

Allianz Garantie Fonds 1,00% belegt zijn vermogen hoofdzakelijk in obligaties/deposito’s en andere vastrentende instrumenten. Doelstelling is het behalen van een rendement gebaseerd op het rendement op obligaties/deposito’s en andere vastrentende instrumenten met als extra zekerheid een minimumrendement van 1%.

Dividend

Het fonds keert geen dividend uit. Inkomsten uit beleggingen worden herbelegd.

Valutarisico

Nee

Voor wie geschikt

Het fonds is geschikt voor beleggers die kiezen voor een gegarandeerd rendement.

Risico’s

Let op! Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Downloads