Op 19 september 2019 zijn er een aantal fondswijzigingen doorgevoerd. Meer informatie vindt u hier. De onderliggende beleggingen van het Allianz Defensief Mix Fonds zijn aangepast. Zie ook “Beleggingsbeleid” op deze pagina.

Allianz Defensief Mix Fonds

Koers Datum
Huidig € 36.24 23-01-2020
Hoogste € 36.24 23-01-2020
Laagste € 0.00 19-06-2007

Het Allianz Defensief Mix Fonds is gesloten voor nieuwe toetreders. Vanzelfsprekend respecteert Allianz de afspraken die op de sluitingsdatum van het Allianz Defensief Mix Fonds bestaan met verzekeringsnemers die in dit fonds beleggen. Dit betekent dat, indien van toepassing, polishouders de premie tot het huidige niveau in het Allianz Defensief Mix Fonds kunnen blijven investeren, tot het einde van de afgesproken duur van de premiebetaling.

Beleggingsbeleid

Het fonds belegt voor 65% in het Allianz Euro Government Bond I2 (EUR) en voor 35% in het Allianz Global Sustainability I2 (EUR).

Dividend

Het dividendbeleid van Allianz Defensief Mix Fonds is er op gericht om uitsluitend dividend uit te keren, indien en voor zover dat noodzakelijk is om de status van fiscale beleggingsinstelling te behouden. In beginsel keert Allianz Defensief Mix Fonds de voor dividend gereserveerde winsten binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar (30 september) aan de aandeelhouders uit. Dit gebeurt onder inhouding van 15% dividendbelasting.

2017/2018 € 0,40
2018/2019 € 0,60

 

Downloads