Holland Garantie Certificaat

Let op: bericht voor rekeninghouders die deelnemen in het Holland Garantie Certificaat

Het (Allianz) Holland Garantie Certificaat loopt af op 23-2-2010. Op 23 februari a.s. zal de slotkoers van het (Allianz) Holland Garantie Certificaat worden bepaald. Indien deze slotkoers lager blijkt dan de garantie, krijgt u zoals beloofd de minimale garantie ad. € 100,-. Uw tegoed op de Allianz (Pro) Rekening zal op basis van deze slotkoers worden berekend en worden geboekt ten gunste van uw spaartegoed. U hoeft dus zelf helemaal niets te doen.

Holland Garantie Certificaat

Het Holland Garantie Certificaat is een nieuwe vorm van beleggen waarbij u wél profiteert wanneer de aandelenbeurzen aantrekken, maar waarbij u géén risico loopt als de beursresultaten tegenvallen.

De hoofdsom is op de einddatum namelijk voor 100% beschermd tegen koersdaling. Het Holland Garantie Certificaat heeft een maximale looptijd van 6 jaar, maar kan vervroegd beëindigd worden wanneer voor u een jaarrendement van 10% wordt bereikt. Wilt u zelf al eerder over uw geld beschikken, dan kan dat ook door te verkopen tegen de dagkoers. 

Het vermogen van het certificaat wordt verdeeld over een speciale derivaat, waarmee de garantie op de terugbetaling van de hoofdsom wordt afgedekt, en opties op drie grote indexen: de DJ Eurostoxx 50, de S&P500 en de Nikkei225. De waarde van de opties is bij aanvang gelijkelijk verdeeld (1/3 ieder).

Rendement

Het rendement dat u behaalt is afhankelijk van de waarde-ontwikkeling van het Certificaat. De speciale obligatie-constructie zorgt voor de garantiewaarde van 100% aan het einde van de looptijd. De opties kennen een hefboom ten opzichte van de indexen. Aan het einde van de looptijd zal de waardestijging van het certificaat gelijk moeten zijn aan die van de gewogen indexen. Dit echter met een plafond van 10% over de nominale waarde per lopend jaar. Met andere woorden: per certificaat van 100 euro krijgt u na 6 jaar maximaal 160 euro.

Daarnaast zijn er nog 4 peildata, 23 februari in de jaren 2006, 2007, 2008, 2009. Als op die data (en alleen dan!) de waarde van het certificaat hoger is dan 120, 130, 140 of 150 euro, dan wordt die waarde aan u uitgekeerd en eindigt het certificaat.

Dividend

Het Holland Garantie Certificaat keert geen dividend uit.