Klachtenbeleid Levensverzekeringen

Wij hechten sterk aan een goede relatie met al onze klanten. De dienstverlening, die wij aanbieden, is erop gericht om die relatie in stand te houden en verder te verstevigen. Toch kan het voorkomen, dat u niet tevreden bent over de door ons verrichte diensten.

Hoe komt u in contact met Allianz

In de meeste gevallen zal uw contact met Allianz via een verzekeringsadviseur verlopen. Deze zal u veelal kunnen helpen bij het beantwoorden van uw vragen of oplossen van ergernissen.
Als u een klacht niet wilt of kunt voorleggen aan uw assurantietussenpersoon, kunt u deze ook rechtstreeks indienen. Dit kan op verschillende manieren:

U kunt uw klacht via deze website aan Allianz voorleggen, via het klachtenformulier.

U kunt een e-mail sturen naar klachten.leven@allianz.nl.

U kunt een brief schrijven naar het volgende adres:

Allianz Nederland Levensverzekering N.V.
T.a.v. de Klachtencoördinator Leven
Postbus 761
3000 AT ROTTERDAM

Denkt u eraan in uw brief in ieder geval het volgende te vermelden:

  • uw naam, adres en het telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent;
  • het polisnummer waar u een klacht over heeft;
  • een omschrijving van uw klacht;
  • wanneer uw klacht is opgelost of welke aanbeveling u ons doet;
  • indien van toepassing kunt u kopieën meesturen van documenten die wij voor de beantwoording van uw klacht nodig hebben.

U kunt bellen met telefoonnummer 0900 - 2554269.

Hoe wij uw klacht behandelen

Wij proberen zoveel mogelijk klachten direct op te lossen. Wij streven ernaar klachten binnen 10 werkdagen af te handelen conform het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Bekijk hier onze klachtenrapportage van 2016. Het komt echter ook geregeld voor dat wij meer informatie van u of van anderen nodig hebben. Wij zoeken dan samen met u naar een passende oplossing.

Bent u daarna nog niet tevreden?

Mocht uw klacht onverhoopt niet naar uw tevredenheid worden behandeld of bent u niet tevreden met de uitkomst, dan kunt u een directieklacht indienen. U kunt uw brief naar bovenstaand adres sturen ter attentie van de directie.

Klachteninstituut Financiƫle Dienstverlening

Als wij er onvoldoende in zijn geslaagd om uw ontevredenheid weg te nemen kunt u, na het afronden van bovenstaand klachtentraject, terecht bij:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Meer informatie over het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening vindt u op www.kifid.nl