Aanvullende informatie Allianz Paraplufonds

Wij raden u aan om met enige regelmaat uw beleggingsprofiel te actualiseren,zodat u kunt nagaan of uw profiel en de samenstelling van uw beleggingen nog overeenstemmen. U kunt uw beleggingsprofiel (opnieuw) bepalen met behulp van de profieltest. Heeft u vragen over het invullen van de profieltest, neem dan contact op met uw financieel adviseur.

Profieltest

Beleidsdocumentatie Allianz Paraplufonds

Allianz Paraplufonds is lid van DUFAS, de Nederlandse Vereniging van beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders. DUFAS heeft in 2014 de Code Vermogensbeheerders vastgesteld. Deze Code bevat tien basisprincipes. Deze principes betreffen met name het vooropstellen van de belangen van onze klanten, een goede bestuurlijke structuur van vermogensbeheerders en beleggingsfondsen en een hoge mate van transparantie van rendementen en kosten. Allianz Paraplufonds onderschrijft deze principes. Door op het bovenstaande logo te klikken, kunt u de DUFAS Code Vermogensbeheerders en de toelichting daarop lezen. Onze organisatie draagt integriteit hoog in het vaandel. Wilt u weten hoe wij in onze organisatie uitvoering geven aan deze 10 basisprincipes uit de Code Vermogensbeheerders van DUFAS, klik dan hier.

Orderuitvoeringsbeleid Allianz Paraplufonds

Overzicht tijdstippen verwerking opdrachten

   Tijdstip van  inleggen  Verwerking
 Via de beleggersgiro*  Voor 15.00 uur  1 beursdag later om  10.00 uur
   Na 15.00 uur  2 beursdagen later om  10.00 uur
 Direct via Euronext Amsterdam  Voor 16.00 uur  1 beursdag later om  10.00 uur
   Na 16.00 uur  2 beursdagen later om  10.00 uur

* Allianz Beleggersrekening, Allianz Lijfrenterekening, Allianz Hypotheekrekening en Allianz Design Levensloop.

Jaaroverzichten Allianz Nederland Asset Management

Informatie over de jaaroverzichten van Allianz Nederland Asset Management vindt u op www.allianz.nl/jaaroverzicht.