Beleidsdocumentatie Allianz Paraplufonds

Allianz Paraplufonds is lid van DUFAS, de Nederlandse Vereniging van beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders. DUFAS heeft in 2014 de Code Vermogensbeheerders vastgesteld. Deze Code bevat tien basisprincipes. Deze principes betreffen met name het vooropstellen van de belangen van onze klanten, een goede bestuurlijke structuur van vermogensbeheerders en beleggingsfondsen en een hoge mate van transparantie van rendementen en kosten. Allianz Paraplufonds onderschrijft deze principes. Door op het bovenstaande logo te klikken, kunt u de DUFAS Code Vermogensbeheerders en de toelichting daarop lezen. Onze organisatie draagt integriteit hoog in het vaandel. Wilt u weten hoe wij in onze organisatie uitvoering geven aan deze 10 basisprincipes uit de Code Vermogensbeheerders van DUFAS, klik dan hier.

Orderuitvoeringsbeleid Allianz Paraplufonds

Overzicht tijdstippen verwerking opdrachten

   Tijdstip van  inleggen  Verwerking
 Direct via Euronext Amsterdam  Voor 16.00 uur  1 beursdag later om  10.00 uur
   Na 16.00 uur  2 beursdagen later om  10.00 uur