Premieaanpassing van schadeverzekeringen


Allianz past de premies van een aantal schadeverzekeringen aan. De redenen hiervoor zijn de stijgende schadelast en de BTW verhoging afgelopen jaar.

Aanleiding voor aanpassing
De afgelopen jaren heeft Allianz gemiddeld hogere bedragen aan schade-uitkeringen moeten betalen voor woonhuis- en autoverzekeringen. Bij autoverzekeringen speelt de trend van toenemende schade-uitkeringen voor letselschade hierin een belangrijke rol. Uit onze calculaties blijkt dat de kosten voor schade-uitkeringen de komende jaren verder stijgen. Als gevolg van de toegenomen schadelast, in combinatie met de BTW verhoging, zijn de huidige premies niet voldoende voor een positief resultaat.

Om de kwaliteit van onze producten, schadebehandeling en extra services te kunnen waarborgen, is een premieverhoging noodzakelijk. Uitgangspunt voor Allianz is dat continuïteit en kwaliteit bovenaan staan zodat wij klanten op basis van hun verzekeringsbehoefte een optimale Allianz oplossing kunnen bieden.

Premieaanpassingen
De premieaanpassingen zijn van toepassing op onderstaande verzekeringen en gaan in per 1 april en 1 mei 2013. Ze gelden voor nieuwe polissen, mutaties en prolongaties van bestaande verzekeringen. De voorwaarden van deze verzekeringen wijzigen niet.
 

Verzekering Aanpassing Ingangsdatum
Woonhuis Gemiddeld + 8%.
Exacte aanpassing is afhankelijk van het  risicoprofiel van verzekeringnemer.
 
1 april 2013
Personenauto
  • individueel
Gemiddeld + 5%.
Exacte aanpassing is afhankelijk van het  risicoprofiel van verzekeringnemer.
1 april 2013
 
Personenauto
  • collectief particulier
Gemiddeld + 6%
Exacte aanpassing is afhankelijk van de dekking.
 
1 april 2013
Personenauto
  • collectief zakelijk
+ 6% 1 april 2013
Bonusgarantie + € 20,- bij Casco dekking.
Premie ongewijzigd bij WA en Beperkt Casco dekking.
1 april 2013
 
Bestelauto
  • collectief
Gemiddeld + 6%
Exacte aanpassing is afhankelijk van de dekking.
 
1 mei 2013


Communicatie aan verzekerden
De prolongatiestukken voor verzekerde worden in de eerste helft van maart verzonden volgens de met u afgesproken verzendwijze. Verzekerden informeren wij over de premieaanpassing op de nota bij de prolongatiestukken.

Publicatie nieuwe premie
De nieuwe premies voor Personenauto collectief zakelijk en Bonusgarantie zijn vanaf half maart en voor Bestelauto vanaf half april opgenomen in het tarievenboek schade. Het tarievenboek kunt u downloaden op www.allianznet.nl. Als u geen gebruik maakt van AllianzNet neem dan contact op met uw accountteam.

Vragen
Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met uw accountteam.