Informatie voor werknemers

Heeft u een salaris van meer dan € 105.075 ,-? Dan is het niet meer mogelijk ‘bruto’pensioen op te bouwen voor het salarisdeel dat boven de € 105.075,- uitkomt. Dat heeft de overheid bepaald. In plaats daarvan is er een mogelijkheid om ‘netto’pensioen op te bouwen. Lees verder voor de mogelijkheden die Allianz u biedt.

Ook gaat uw nabestaandenpensioen (het partner- en wezenpensioen) omlaag. Wilt u tóch pensioen opbouwen voor uw salaris boven de grens van € 105.075,- (2018)? Dat kan als uw werkgever een zogeheten netto-pensioen aanbiedt. Zoals het Allianz Netto Pensioen.

U maakt zelf een keuze

Biedt uw werkgever het Allianz Netto Pensioen als collectieve pensioenregeling aan?  Dan bepaalt u zelf of u meedoet aan deze regeling voor uw salarisdeel boven de € 105.075,-. Daarbij kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:
•    de opbouw van ouderdomspensioen
•    de opbouw van  nabestaandenpensioen 
•    de opbouw van ouderdoms- én nabestaandenpensioen

Hoe werkt het Allianz Netto Pensioen?
Het Allianz Netto Pensioen is een netto-regeling die aansluit bij uw bruto-hoofdpensioenregeling. Het is een beschikbare-premieregeling, die  valt onder de regels van de Pensioenwet. De premie wordt ingehouden op uw netto-salaris. Het pensioen wordt ook netto (zonder belasting) uitgekeerd. U hoeft geen belasting te betalen in Box 3 over de waarde van uw netto-pensioen

Veelgestelde vragen over dit product

Het Allianz Netto Pensioen is een netto-regeling die aansluit bij uw bruto-hoofdpensioenregeling. Het is een beschikbare-premieregeling, die valt onder de regels van de Pensioenwet.
Uw werkgever kan zelf de regeling samenstellen die hij aan u wil aanbieden. U bent niet verplicht om hieraan deel te nemen. U mag zelf kiezen of u deelneemt aan het Allianz Netto Pensioen en met welke modules.

De premie wordt door uw werkgever ingehouden op uw  netto-salaris.  Het pensioen wordt ook netto (zonder belasting) aan u uitgekeerd. U hoeft geen belasting te betalen in box 3 over de waarde van uw netto-pensioen.

Binnen het Allianz Netto Pensioen zijn er een aantal mogelijkheden die uw werkgever aan u kan aanbieden:

  • Spaarmodule pensioen: ouderdomspensioen

  • Risicodekking voor het nabestaandenpensioen

  • Extra vrijwillig bijsparen

Binnen deze modules heeft uw werkgever nog een aantal aanvullende keuzemogelijkheden. Bijvoorbeeld de hoogte van de staffels, de hoogte van het opbouwpercentage bij het partnerpensioen of een wel of niet stijgend partnerpensioen.

Spaarmodule pensioen: ouderdomspensioen
Kiest u voor de spaarmodule ouderdomspensioen, dan bouwt u kapitaal op voor het ouderdomspensioen. Met dit pensioenkapitaal wordt bij pensionering een periodieke pensioenuitkering aangekocht. U ontvangt  na pensionering vervolgens iedere maand deze uitkering.
 

Voor de opbouw van het pensioenkapitaal betaalt u een premie. Uw werkgever houdt deze premie in op uw netto-salaris . Het totaal aan ingelegde premies (minus kosten en premies voor risicoverzekeringen) wordt gedurende de opbouwperiode op verantwoorde wijze belegd door de vermogensbeheerders van Allianz of via externe vermogensbeheerders (zoals bv Blackrock). Deze vermogensbeheerders hebben een goede reputatie en zorgen voor een uitgebalanceerde mix van beleggingen met uitstekende rendementen.

Het uiteindelijke pensioenkapitaal dat u opbouwt, is onder meer afhankelijk van de hoogte van de premie die wordt ingelegd, het aantal jaren dat u pensioen opbouwt en de resultaten op de beleggingen.

Door in te loggen op de portal www.allianz.nl/mijnpensioen kunt u 24 uur per dag zien wat de actuele waarde van uw pensioenkapitaal is. Daarnaast krijgt u  op basis van huidige tarieven voor de aankoop van een levenslang ouderdomspensioen een indicatie van het maandelijkse pensioeninkomen na pensionering.
 

Risicodekking voor het nabestaandenpensioen voor pensioendatum
Het netto-nabestaandenpensioen bestaat uit een partner- en /of een wezenpensioen. Dit zijn verzekeringen op risicobasis. Dit betekent dat er alleen een verzekering is zolang u premie betaalt. 

Extra vrijwillig bijsparen
Uw werkgever kan u ook de mogelijkheid  bieden dat u extra kunt bijsparen in het Allianz Netto Pensioen. Hiermee kunt u extra ouderdomspensioen opbouwen. Er gelden wel fiscale grenzen voor de hoogte van dit bedrag.
 

Verplicht: premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is verplicht meeverzekerd. Het is dus geen keuze. Als u arbeidsongeschikt raakt, kunt u niet meer werken. Voor het deel dat u niet meer werkt, wordt ook geen pensioen opgebouwd.  Door de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid zorgt Allianz er voor dat  de premiebetaling voor het pensioen doorgaat voor het gedeelte dat  u  arbeidsongeschikt bent verklaard door het UWV.

Downloads bij dit product